XIII LAULUPIDU

Nõukogude Eesti 1950. aasta üldlaulupidu ja rahvakunstiõhtu

21.-23. juuli 1950 Tallinnas

19501950. aastal toimunud laulu- ja tantsupidu on kõigist pidudest kõige süngem ning ideologiseeritum. Stalinistlikud repressioonid ja sovetiseerimine olid haripunktis. Toimus sundkollektiviseerimine, aasta enne laulu- ja tantsupidu toimus märtsiküüditamine.

Loomulikult ei pääsenud sellest ka laulu- ja tantsupidude traditsioon ja selle juhid. Eriti pingeliseks muutus olukord pärast 1950. aasta märtsis toimunud EK(b)P Keskkomitee VIII pleenumit, millega vahetati senised parteijuhid Moskvale meelepärasematega. Pleenumi järel vahetati osaliselt välja ka laulu- ja tantsupidude korraldustoimkond. Ullo Toomi asemel määrati üldlavastajaks Juhan Raude; arreteeriti juba üldjuhtideks kinnitatud Alfred Karindi, Riho Päts ja Tuudur Vettik.

Ideoloogilisi parandusi tehti pärast VIII pleenumit ka laulupeo sümboolikas ja nimes. “Kodanliku igandina” kaotati laulupidudele tavaks saanud nummerdus ning muudeti märgikavandit. Uuel tegelasmärgil oli lisaks Pika Hermanni tornile ka Kremli torn, keskel olev muusika sümbol muudeti väiksemaks.

PEO AJAKAVA

Reedel, 21. juulil kell 18 rahvakunstiõhtu Tallinna Lauluväljakul Laupäeval, 22. juulil kell 15 rongkäik laulupeo I kontsert Tallinna Lauluväljakul Pühapäeval, 23. juulil kell 15 laulupeo II kontsert Tallinna Lauluväljakul Ühendkooride üldjuht Gustav Ernesaks Rahvakunstiõhtu üldjuht Aleksander Viner Rahvatantsude üldjuht Ullo Toomi
Kava koostamist selleks, et võimalikult suurejooneliselt tähistada Eesti NSV 10. aastapäeva alustati juba varakult, aga muudatusi tehti kuni viimase hetkeni. 1947. aasta peo viiest üldjuhist sai 3 aastat hiljem toimunud laulupeost osa võtta vaid kaks, sest Riho Päts, Tuudur Vettik ja Alfred Karindi arreteeriti ja saadeti vangilaagrisse. Märtsipleenumi ja sellele järgnevate otsuste valguses tehti ümber ka laulupeo kava – lisati juurde laule Stalinist ja venekeelseid laule, otsustati kaasata peole kaevurite ja Nõukogude Armee koori esinemine. Laulupeo kahel kontserdil oli enamik teoseid eesti heliloojate looming, aga kirjutatud oli palju uudisteoseid, mis vastasid stalinistlikku ajajärgu ideoloogilistele nõuetele. Lauldi näiteks Eugen Kappi kantaati “Rahva võim”, Boris Kõrveri “Laulu Leninist” ning Gustav Ernesaksa “Laulu Stalinist” ja rahvaviisi ainetel valminud laulu “Meie kolhoosis on pulmad”. Keelatuks oli tunnistatud aga lauljate ja kuulatajate südametesse läinud “Mu isamaa on minu arm”. Laulupeo viimase lauluna kõlas Vladimir Zahharovi “Au nõukogude võimule!”

LAULUPEO JUHID

Ühendkooride üldjuht Gustav Ernesaks Segakooride üldjuhid Gustav Ernesaks, Jüri Variste, Ants Kiilaspea Naiskooride üldjuhid Ado Velmet, Richard Ritsing Meeskooride üldjuhid Gustav Ernesaks, Juhan Simm Lastekooride üldjuhid Jüri Variste, Karl Leinus Puhkpilliorkestrite üldjuhid Leopold Vigla, Jaan Kääramees, Aleksei Stepanov

LAULUPEO KAVA

I kontsert

AVASÕNA

ÜHENDKOOR

NSV LIIDU HÜMN Muusika Aleksandr Aleksandrov Sõnad Sergei Mihhalkov ja Garold El-Registan Tõlge Vladimir Beekman PEOKÕNE EESTI NSV HÜMN Muusika Gustav Ernesaks Sõnad Johannes Semper

SEGA-, NAIS- JA MEESKOOR

KANTAAT STALINIST* Muusika A. Aleksandrov Dirigent Gustav Ernesaks LAUL STALINILE Muusika, dirigent Gustav Ernesaks RAHVA VÕIM* Kantaat Muusika Eugen Kapp Dirigent Gustav Ernesaks

LASTEKOOR

OLED SEISNUD TORMIKAARTEL Muusika Eugen Kapp Dirigent Jüri Variste OH, KEVADINE KODUMAA Muusika Johannes Kappel Dirigent Jüri Variste STEPP KEVADEL Vene rahvalaul Dirigent Karl Leinus PIONEERIDE LAAGRIS Muusika Villem Kapp Dirigent Karl Leinus NÕUKOGUDE LIIDU PIONEERIDE LAUL*/** Muusika Semjon Tšernetski Dirigent Karl Leinus

MEESKOOR

TÕOTUS Muusika Harri Kõrvits Dirigent Gustav Ernesaks IDAST KERKIS PÄIKE Leedu rahvalaul Dirigent Juhan Simm TEMESI KALDAL Ungari rahvalaul Dirigent Gustav Ernesaks MUNAMÄEL Muusika Karl August Hermann Dirigent Juhan Simm MAI TULI Muusika, dirigent Gustav Ernesaks RAHVUSVAHELINE ÜLIÕPILASTE LIIDU HÜMN Muusika Vano Muradeli Dirigent Gustav Ernesaks

PUHKPILLIORKESTER

AVAMÄNG Muusika Heino Eller Dirigent Leopold Vigla PÕIMIK NÕUKOGULIKEST LAULUDEST Seade Rein Ploom Dirigent Jaan Kääramees KOLHOOSIDE MARSS Muusika Leo Tauts Dirigent Aleksei Stepanov

NAISKOOR

STALINI NIMEGA Muusika, dirigent Ado Velmet LAUL KODUMAALE Muusika Villem Kapp Dirigent Richard Ritsing MÄND** Muusika A. Dargomõžski Dirigent Ado Velmet RAND Muusika Gustav Ernesaks Dirigent Ado Velmet ÖÖBIK Muusika Johannes Kappel Dirigent Richard Ritsing KUULUS KANGUR Muusika Harri Kõrvits Dirigent Ado Velmet

SEGAKOOR

TÖÖ JA VÕITLUS Muusika Eugen Kapp Dirigent Jüri Variste VIHULE Muusika Edgar Arro Dirigent Jüri Variste TALGULAUL Muusika, dirigent Ants Kiilaspea LÕIKUSE LAUL Muusika Gustav Ernesaks eesti rahvaviisi aineil Dirigent Gustav Ernesaks MEIL KOLHOOSIS ON PULMAD Muusika Gustav Ernesaks eesti rahvaviisi aineil Dirigent Gustav Ernesaks AU NÕUKOGUDE VÕIMULE! Muusika V. Zahharov Dirigent Jüri Variste

II kontsert

PUHKPILLIORKESTER

KANTAAT STALINIST Muusika A. Aleksandrov Dirigent Leopold Vigla SÜIT Balletist “Kalevipoeg” Muusika Eugen Kapp Dirigent Aleksei Stepanov MOSKVA SALUUT Muusika Semjon Tšernetski Dirigent Jaan Kääramees

SEGAKOOR

LAUL RÕÕMULE Muusika Aleksander LÄte Dirigent Ants Kiilaspea MÖÖDA SUURT JA LAIA VOLGAT Vene rahvalaul Seade Anatoli Novikov Dirigent Jüri Variste PULMALAUL Tšuvaši rahvalaul Seade M. Koval Dirigent Ants Kiilaspea LÕIKUSE LAUL Muusika Gustav Ernesaks eesti rahvaviisi aineil Dirigent Gustav Ernesaks RINGTANTSU LAUL Muusika G. Rossini Dirigent Jüri Variste PÜHENDAN KÕIK KALLILE Muusika Miina Härma Dirigent Ants Kiilaspea

LASTEKOOR

PIONEERIDE LAAGRIS Muusika Villem Kapp Dirigent Karl Leinus VENNAD ON MUL SUURED MEHED Läti rahvalaul Seade J. Ozolin Dirigent Jüri Variste TANTSI, TANTSI… Slovaki rahvalaul Dirigent Jüri Variste KAUNIMAD LAULUD Muusika Friedrich Saebelmann Dirigent Karl Leinus NÕUKOGUDE LIIDU PIONEERIDE LAUL*/** Muusika Semjon Tšernetski Dirigent Karl Leinus MAAILMA DEMOKRAATLIKU NOORSOO HÜMN* Muusika Anatoli Novikov Dirigent Jüri Variste

ERIMEESKOOR

LAUL LENINIST Muusika Boris Kõrver Dirigent Gustav Ernesaks HEI, HOOGU** Vene rahvalaul Seade A. Svešnikov Dirigent Gustav Ernesaks RANDLASED Muusika, dirigent Gustav Ernesaks KAJA Muusika Orlando di Lasso Dirigent Gustav Ernesaks

MEESKOOR

TÕOTUS Muusika Harri Kõrvits Dirigent Gustav Ernesaks MAI TULI Muusika, dirigent Gustav Ernesaks MALEMÄNG Muusika Aleksander Läte Dirigent Juhan Simm RAHVUSVAHELINE ÜLIÕPILASTE LIIDU HÜMN* Muusika Vano Muradeli Dirigent Gustav Ernesaks VAHEAEG

KAEVURITE KOOR

NOORTE KAEVURITE LAUL*/** Muusika Anatoli Novikov Dirigent Karl Leinus SINA, KENA TAMMEKENE* Muusika Villem Kapp Dirigent Karl Leinus TERE, MOSKVA!*/** Muusika A. Lepin Dirigent Karl Leinus

NÕUKOGUDE ARMEE KOORID

RAHU KAITSEKS Muusika V. Belõi Dirigent S. Tjumin AU STALINILE Filmist “Berliini langemine” Muusika Dmitri Šostakovitš Dirigent S. Tjumin NÕUKOGUDE ARMEE LAUL Muusika A. Aleksandrov Dirigent S. Tjumin HÜMN MOSKVALE Muusika Vano Muradeli Dirigent S. Tjumin VARJAG Vene rahvalaul Dirigent S. Tjumin

NAISKOOR

STALINI NIMEGA Muusika, dirigent Ado Velmet VABAL MEREL Muusika Villem Kapp Dirigent Richard Ritsing MÄND** Muusika A. Dargomõžski Dirigent Ado Velmet PÄIKE VEEREB Ukraina rahvalaul Dirigent Richard Ritsing KIIGELAUL Muusika Mihkel Lüdig Dirigent Ado Velmet KUULUS KANGUR Muusika Harri Kõrvits Dirigent Ado Velmet

ÜHENDKOOR

KANTAAT STALINIST* Muusika A. Aleksandrov Dirigent N. Goldschmidt

SEGAKOOR

TALGULAUL Muusika, dirigent Ants Kiilaspea TÖÖ JA VÕITLUS Muusika Eugen Kapp Dirigent Jüri Variste MEIE KOLHOOSIS ON PULMAD Muusika Gustav Ernesaks eesti rahvaviisi ainetel Dirigent Gustav Ernesaks

ÜHENDKOOR

LAUL KODUMAALE* Muusika I. Dunajevski Dirigent N. Goldschmidt AU NÕUKOGUDE VÕIMULE! Muusika V. Zahharov Dirigent Jüri Variste LÕPPSÕNA * Lauldi orkestri saatel ** Lauldi vene keeles