Anna Raudkatsi Fond

Anna Raudkatsi Fond (edaspidi “Fond”) on asutatud 10. aprillil 1992.a. Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) poolt.

Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust Anna Raudkatsist ja väärtustada folkloori- ja rahvatantsualast tegevust.

Fondi rahast antakse välja Anna Raudkatsi nimelist rahvatantsustipendium, mis määratakse kauaaegse tulemusliku tegevuse eest Eesti rahvatantsuelus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks rahvatantsutegelase elutöö (nii tantsupedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse vähemalt 50-aastasele isikule vaid üks kord.

Stipendiumi antakse välja Anna Raudkatsi 5 või 0 lõppeva sünniaastapäeva aastal (Anna Raudkats sündis 23. veebruaril 1886.a.) ja igal üldtantsupeol. Stipendiumiga kaasneb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse sümboolikaga tunnistus, mille allkirjastavad Fondi halduskogu liikmed.

Fondi raha haldab alates 21. maist 2001.a. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond. Fondi põhikapitalilt aasta jooksul saadud tulu eraldatakse Fondi põhikirjas määratletud väljamaksete tegemise aastatel väljamakseteks. Teistel aastatel suunatakse kogu tulu Fondi põhikapitali suurendamiseks.

Anna Raudkatsi nimeliste stipendiumite määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks moodustatakse halduskogu. Fondi halduskogu on 7-liikmeline: Eesti Folkloori Selts 1, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 1, Eesti Tantsupedagoogide Liit 1, Eesti Rahvakultuuri Arenduskeskus 1, Viljandi Kultuurikolledž 1, Tallinna Pedagoogikaülikooli Koreograafia õppetool 1 ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 1 esindaja. Fondi halduskogu koosseisu kinnitab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu. Fondi halduskogu tegutseb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt kinnitatud põhikirja alusel.

Anna Raudkatsi nimelise stipendiumi kandidaate võivad esitada kõik organisatsioonid ja isikud Anna Raudkatsi juubeliaastale eelneva aasta Toomapäevaks (21. detsembriks) ja üldtantsupeo aastal Jüripäevaks (23. aprill) aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 TALLIN; e-post: laulupidu@laulupidu.ee.

Stipendiumi kätteandmist korraldavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Eesti Folkloori Seltsi ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga.

Põhikiri on kinnitatud
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse
nõukogu poolt 26. aprillil 2001.a.

Anna Raudkatsi Fondi stipendiaadid leiad SIIT.