Ullo Toomi Fond

Ullo Toomi Fond asutati riikliku fondina 1987. aastal Heino Aassalu eestvedamisel. 2. detsembril 1994 otsustasid  Eesti Laulu-ja Tantsupeo Sihtasutus (ELT SA), Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS) ja AS Norma jätkata fondi tegevust eraõigusliku fondina, moodustades tegevuse jätkamiseks vajaliku aluskapitali.  

Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust Ullo Toomist ning väärtustada rahvatantsualast tegevust. Fondi rahast antakse välja Ullo Toomi nimelist tantsustipendiumi eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest. Stipendiumi andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, taidlustantsu käsitlev(ad) või harrastajatele mõeldud publikatsioon(id) või muud teostatud projektid.

Stipendium antakse välja iga aasta septembris Ullo Toomi sünniaastapäeva ajal. Stipendiumiga kaasneb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sümboolikaga tunnistus, mille allkirjastavad Fondi halduskogu liikmed ja ERRS-i poolt traditsioniline keraamiline meene.

Fondi raha haldab alates 21. maist 2001.a. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond. Stipendiumide maksmiseks kasutatakse 70 % Fondi põhikapitalilt saadud tulust, 30 % suunatakse põhikapitali suurendamiseks.

Ullo Toomi nimelise stipendiumi määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks moodustatakse 5-liikmeline halduskogu, kuhu kuuluvad eesti rahvatantsu valdkonna eksperdid.
Halduskogu tööd korraldab ELT SA. Halduskogu määratakse 5 aastaks.
Fondi halduskogu koosseisu kinnitab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu.
Fondi halduskogu tegutseb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt kinnitatud põhikirja alusel.

Ullo Toomi nimelise stipendiumi kandidaate võivad esitada organisatsioonid ja isikud igal aastal 1. aprillist kuni 1. maini aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn, E-post: laulupidu@laulupidu.ee
Stipendium eraldatakse ettepanekute või halduskogu algatuse alusel.

Stipendiumi kätteandmist korraldavad koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.

Ullo Toomi stipendiumi laureaadid 1987 kuni 2023: