Ullo Toomi Fond

Ullo Toomi Fond on asutatud 2. detsembril 1994.a. Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse), Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning Norma poolt.

Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust Ullo Toomist ning väärtustada rahvatantsualast tegevust. Fondi rahast antakse välja Ullo Toomi nimelist tantsustipendiumi eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest. Stipendiumi andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, taidlustantsu käsitlev(ad) või harrastajatele mõeldud publikatsioon(id) või muud teostatud projektid.

Stipendium antakse välja iga aasta septembris Ullo Toomi sünniaastapäeva ajal. Stipendiumiga kaasneb traditsiooniliselt medal ning Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sümboolikaga ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse sümboolikaga tunnistus, mille allkirjastavad Fondi halduskogu liikmed.

Fondi raha haldab alates 21. maist 2001.a. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond. Stipendiumide maksmiseks kasutatakse 70% Fondi põhikapitalilt saadud tulust, 30 % suunatakse põhikapitali suurendamiseks.

Ullo Toomi nimeliste stipendiumite määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks moodustatakse halduskogu. Fondi halduskogu on 7-liikmeline. Fondi halduskogu koosseisu kinnitab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu. Fondi halduskogu tegutseb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt kinnitatud põhikirja alusel.

Kõik asjast huvitatud organisatsioonid ja isikud võivad esitada Ullo Toomi nimelise stipendiumi kandidaate igal aastal 1. aprillist kuni 1. maini aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 TALLINN, e-post: laulupidu@laulupidu.ee.

Stipendiumi kätteandmist korraldavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.

Põhikiri on kinnitatud
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse
nõukogu poolt 26. aprillil 2001.a.

Ullo Toomi Fondi Stipendiaadid leiad SIIT.