Balti Riikide Ühisuuring

UURING BALTI RIIKIDE ELANIKE KAASATUS LAULU- JA TANTSUPEO LIIKUMISSE

2017. aastal viidi Läti Kultuuriakadeemia uurimisgrupi initsiatiivil Balti riikides läbi uuring, mille eesmärk oli hinnata Läti, Leedu ja Eesti elanike kaasatust laulu- ja tantsupeo liikumisse ning aru saada, mis on kolmes Balti riigis eksisteeriva traditsiooni kestvuse põhjused. Uuringu valimisse kuulusid 1010 vastajat igast riigist, kokku 3030 vastajat.

Uuringu tulemustega (inglise keeles) on võimalik tutvuda SIIN!