XII noorte laulu- ja tantsupidu 2017

2017. aastal toimuva XII noorte laulupeo peadirigendiks valiti Heli Jürgenson ning XII tantsupeo pealavastajaks Margus Toomla. Laulupeo ideekavandi konkursil osutus valituks Rasmus Puuri ja Veiko Tubina poolt koostatud ideekavand. Tantsupeo ideekavandi konkursi võitis Marju Kõivupuu, Margus Toomla, Meelis Kompuse, Maian Kärmase ning Rasmus Puuri poolt koosloomes sündinud töö. XII noorte laulupeo ideekavandikonkursile esitati 4 ning tantsupeo konkursile 10 tööd. Ideekavandeid hindasid kaks erinevat ekspertkomisjoni, kuhu kuulusid Eesti Kooriühingu ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi eksperdid, laulu- ja tantsupeo korraldajad ning laulu- ja tantsupeo liikumisele kaasamõtlejad. Ideekavandikonkursile oodati töid, mis lähtuksid laulu- ja tantsupeo liikumise olulistest põhiväärtustest – isamaalisus, eesti keel, esivanemate pärand, austav suhtumine kaasinimestesse ning põlvkondade sidusus. XII noorte laulupeo konkursi komisjoni esimehe Mikk Üleoja sõnul on komisjoni poolt valituks osutunud töö üheks keskseks eesmärgiks kaasata mitmed noored koorijuhid laulupeo loomeprotsessi, et neil oleks võimalus kogenud liigijuhtide käe all saada oma esimesed tuleristsed laulupeo dirigendipuldis. “Ideekavand teadvustab läbi repertuaarivaliku, et kõik meie kultuuriajaloo suurkujud on kord noored olnud ning juba noorpõlves olulisi asju korda saatnud. Võidutöö idee autorid deklareerivad selgelt, et märkimisväärne osa tänastest noortest soovib oma elu Eestis elada ning panustada siinsesse ühiskonda ja kultuuriruumi”, lisab Üleoja. XII noorte tantsupeo ideekavandi konkursi komisjoni esimees Sille Kapper ütles, et võitnud töö juures köitis komisjoni tähelepanu tänases Eesti ühiskonnas väga aktuaalne juhtmõte Koidu ja Hämariku igikestvast ülesandest elurütmi katkematuna hoidmisel. Vabas Eestis sündinud põlvkonna väärtushinnangud määravad aina suuremal määral seda, kuhu oleme riigi ja rahvana teel. “See lavastuslikult väga võimalusterohke ja Eestile nii omane lugu on samas väga sügav ja puudutav. Loodame väga, et noored peolised märkavad endalt küsida, kuidas on nad valmis hoidma kullakera, kui vanaisa selle ühel päeval neile usaldab?” lisab Kapper. Aet Maatee sõnul ei ole laulu- ja tantsupidu midagi isetekkelist – see sünnib alati suurest ühisest koostegemisest, pingutusest ja armastusest. “Noortepeod rajavad teed üldlaulu- ja tantsupidude tarvis. Ja see on vastutus. Vastutus, mille me kõik kanda võtame, kes me täna taas teele asume,” ütleb Maatee. XII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2017. aastal Tallinna Lauluväljakul ning Kalevi Keskstaadionil.