Avalik teave

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium. Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA põhikirjaline eesmärk on tagada Eesti laulu- ja tantsupeo ning noorte laulu- ja tantsupeo kui tsükliliselt kulmineeruvate kultuurisündmuste protsessipõhine ja jätkusuutlik toimimine, laulu- ja tantsupidusid ettevalmistava õppeprotsessi süsteemne toimimine ning laulu- ja tantsupidude kõrge tase. Laulu- ja tantsupeod kannavad edasi olulisi rahvuslikke põhiväärtusi, millest Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA organisatsioonina oma töös lähtub ja mida väärtustab.

Laulu- ja tantsupeo traditsioonil on ühiskonnas suur haridus-kultuuriline mõju ning traditsiooni hoitakse isikliku pühendumise, kodanikuühenduste, kohalike omavalitsuste ja riigi koostöös. Traditsioon toetub laulu- ja tantsupeo talgulaadsele liikumisele, mida kannab edasi osalejate ja juhendajate pühendumine ning korraldajate ja eestvedajate tihe koostöö.

Laulu- ja tantsupeo traditsioon on ajaloo jooksul kujunenud eestlaste põhiväärtuste edasikandjaks ja rahvusliku eneseteadvuse rituaalseks väljenduseks. Selle traditsiooni hoidmine on eksistentsiaalselt vajalik Eesti riigile, kultuurile, koori-, orkestri- ja rahvatantsuliikumisele ning eestlusele ja eesti kogukonnale üle maailma. 2003. aastal kanti Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioon UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. 2008. aastal liideti see traditsioon koos teiste meistriteostega inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.

Lähtudes laulu- ja tantsu- peo traditsioonist, mis on kujunenud 150 aasta jooksul, korraldab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA noorte laulu- ja tantsupidusid ning üldlaulu- ja tantsupidusid kümne aasta jooksul neljal korral. Iga laulu- ja tantsupidu on ainulaadne kunstiline tervik, mis luuakse ligikaudu kolme aasta jooksul. Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kannab organisatsioonina edasi ainulaadset aastakümnete pikkust kogemust, mis tagab laulu- ja tantsupidude professionaalse ja protsessipõhise korraldamise mõtestatud, arusaadava ja kindla tegevuskava alusel.