Gustav Ernesaksa Fond

Gustav Ernesaksa Fond on asutatud 22. oktoobril 1993.aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse), Eesti Kooriühingu, Eesti Meestelaulu Seltsi, Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Muusikaakadeemia poolt.

Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust Gustav Ernesaksast ning väärtustada koorimuusika alast tegevust. Fondi rahast antakse välja Gustav Ernesaksa nimelist koorimuusika peastipendiumi, koorimuusika edendamise stipendiume ja õppestipendiume.

Koorimuusika peastipendium määratakse igal aastal ühele isikule, kellel on väljapaistvaid saavutusi tegevusaladel, mida viljeles Gustav Ernesaks (koorijuht, helilooja, pedagoog, publitsist, organisaator).

Koorimuusika edendamise stipendiumi kandidaadi(d) esitab Eesti Kooriühing, arvestades KÜ alaliitude, -seltside ja –sektsioonide ettepanekuid. Õppestipendiumi kandidaadi(d) esitab Eesti Muusikaakadeemia dirigeerimisosakond võttes arvesse ka koorijuhtimise eriala lõpetanute taotlusi.

Koorimuusika edendamise stipendiumide ning õppestipendiumide arvu määrab Fondi halduskogu lähtuvalt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt stipendiumide maksmiseks määratud summast.

Stipendiumid antakse välja iga aasta detsembris Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval. Stipendiumiga kaasneb traditsiooniliselt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sümboolikaga ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse sümboolikaga tunnistus, mille allkirjastavad Fondi halduskogu liikmed.

Fondi raha haldab alates 21. maist 2001.a. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond. Stipendiumide maksmiseks kasutatakse 70% Fondi põhikapitalilt saadud tulust, 30 % suunatakse põhikapitali suurendamiseks.

Gustav Ernesaksa nimeliste stipendiumide määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks moodustatakse halduskogu. Fondi halduskogu on 5-liikmeline: Eesti Kooriühing 1, Eesti Meestelaulu Selts 1, Eesti Rahvusmeeskoor 1, Eesti Muusikaakadeemia dirigeerimisosakond 1 ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 1 esindaja. Fondi halduskogu koosseisu kinnitab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu. Fondi halduskogu tegutseb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt kinnitatud põhikirja alusel.

Gustav Ernesaksa nimeliste stipendiumide kandidaatide esitamise periood on igal aastal 1. septembrist kuni 1. novembrini – aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 TALLINN, e-post: laulupidu@laulupidu.ee.

Stipendiumi kätteandmist korraldab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koos teiste Fondi asutajatega.

Põhikiri on kinnitatud
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse
nõukogu poolt 26. aprillil 2001.a.

Gustav Ernesaksa Fondi stipendiaadid leiad SIIT.