Gustav Ernesaksa Fond

Põhikiri

Gustav Ernesaksa Fond on asutatud 22. oktoobril 1993. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse), Eesti Kooriühingu, Eesti Meestelaulu Seltsi, Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Muusikaakadeemia poolt.

Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust Gustav Ernesaksast ning väärtustada koorimuusika alast tegevust. Fondi rahast antakse välja Gustav Ernesaksa nimelist koorimuusika peastipendiumi, Gustav Ernesaksa nimelist koorimuusika edendamise stipendiumi ja Gustav Ernesaksa nimelist õppestipendiumi.

Gustav Ernesaksa nimeline koorimuusika peastipendium määratakse igal üld- ja noorte laulupeo aastal ühele isikule, kellel on väljapaistvaid saavutusi tegevusaladel, mida viljeles Gustav Ernesaks (koorijuht, helilooja, pedagoog, publitsist, organisaator). Peastipendiumi kandidaadi(d) esitab Eesti Kooriühing, arvestades KÜ alaliitude, -seltside ja –sektsioonide ettepanekuid.

Gustav Ernesaksa nimelise koorimuusika edendamise stipendiumi kandidaadi(d) esitab Eesti Kooriühing, arvestades KÜ alaliitude, -seltside ja –sektsioonide ettepanekuid. Stipendium määratakse igal aastal.

Gustav Ernesaksa nimelise õppestipendiumi kandidaadi(d) esitab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakond võttes arvesse ka koorijuhtimise eriala lõpetanute taotlusi. Stipendium määratakse igal aastal.

Koorimuusika edendamise stipendiumide ning õppestipendiumide arvu määrab Fondi halduskogu lähtuvalt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt stipendiumide maksmiseks määratud summast.

Stipendiumid antakse välja iga aasta detsembris Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval. Stipendiumiga kaasneb traditsiooniliselt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sümboolikaga ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse sümboolikaga tunnistus, mille allkirjastavad Fondi halduskogu liikmed.

Fondi raha haldab alates 21. maist 2001.a. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond. Stipendiumide maksmiseks kasutatakse 70% Fondi põhikapitalilt saadud tulust, 30 % suunatakse põhikapitali suurendamiseks.

Gustav Ernesaksa nimeliste stipendiumide määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks moodustatakse halduskogu. Fondi halduskogu on 5-liikmeline: Eesti Kooriühing 1, Eesti Meestelaulu Selts 1, Eesti Rahvusmeeskoor 1, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakond 1 ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 1 esindaja. Fondi halduskogu koosseisu kinnitab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu. Fondi halduskogu tegutseb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt kinnitatud põhikirja alusel.

Gustav Ernesaksa nimeliste stipendiumide kandidaatide esitamise periood on igal aastal 1. septembrist kuni 1. novembrini – aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 TALLINN, e-post: laulupidu@laulupidu.ee.

Stipendiumi kätteandmist korraldab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koos teiste Fondi asutajatega.

Gustav Ernesaksa Fondi stipendiaadid leiad SIIT.