Toetusprogramm

TOETUSE EESMÄRK

Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide toetamine. Toetuse andmise eesmärk on tagada UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmine ja arendada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevust kvalifitseeritud juhendaja ja püsiva organisatsiooni toetamise kaudu. Toetuse andmise tulemusena tegutsevad laulu- ja tantsupeo liikumises osalevad kollektiivid pidevalt ja jätkusuutlikult kvalifitseeritud juhendaja eestvedamisel, neil on väljundeid oma valdkonnas, võimalus arendada oma kollektiivi kunstiliselt kõrgetasemeliste tegevuste kaudu ning võimekus osalemaks laulu- ja tantsupeoprotsessis. Lisaks on tagatud UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupeo traditsiooni säilimine ajast aega. Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide tegevustoetuse määruse rakendamise eest vastutab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus. Taotlusvoori eelarve 2024/25 hoojaks on 1 000 000 eurot. Taotletava toetuse summa suurus sõltub taotlusvooru esitatud ja nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste ja taotlejate arvust.

TAOTLEMINE

Toetuse taotluse esitamine toimub e-keskkonna kaudu 30 kalendripäeva jooksul, ajavahemikus 1. september – 30. september. Taotlusvoor kooride, orkestrite, rahvatantsu- ja rahvamuusikakollektiivide toetamiseks kuulutatakse välja kord aastas. Kollektiiv, kes ei ole osalenud viimasel üld või noorte laulu- ja tantsupeol, peab olema registreerunud järgmisele laulu- ja tantsupeole ja peab täitma kuni laulu- ja tantsupeo toimumiseni kõiki peo ettevalmistusprotsessiga seotud nõudeid.

Taotlusvoor võimlemiskollektiivide toetamiseks kuulutatakse välja üks kord tantsupeo ettevalmistusprotsessi jooksul. Taotlusvoor 2028. aastal toimuva tantsupeo ettevalmistuseks avatakse hooajal 2026/27,  1. septembril 2026. Taotlemise eelduseks on, et võimlemiskollektiiv on registreerunud 2028. aastal toimuvale tantsupeole ning kollektiiv osaleb võimlemisrühmadele mõeldud peoga seotud eelproovides ning täidab kuni tantsupeo toimumiseni kõiki peo ettevalmistusprotsessiga seotud nõudeid.

Toetuse taotlemiseks on vajalik organisatsioonile kasutajakonto loomine, mille peab algatama organisatsiooni allkirjaõiguslik isik. Teiseks juhime tähelepanu, et taotlust ja aruannet saab esitada vaid asutuse allkirjaõiguslik isik, kui ta ei volita teisi isikuid enda eest toiminguid teostama. Volituste andmist keskkonnas õiguste saamiseks kirjeldame ja juhendame korduma kippuvad küsimused lehel.

ARUANDLUS

Toetuse saaja esitab 2023/24 toetuse aruande toetuse andjale e-keskkonna kaudu 30 kalendripäeva jooksul, ajavahemikus 1. september – 30. september 2024.