Toetusprogramm 2019/20

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide  riiklik tegevustoetuse programm

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogramm (LTP TTP) on riiklik programm, mis toetab laulu- ja tantsupeo protsessis osalevaid kollektiive ja nende juhte. LTP TTP rahastamist ja järelevalvet teostab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA) juurde loodud LTP TTP toimkond. Programm jõuab sihtgruppideni läbi valdkonna keskseltside, milleks on Eesti Kooriühing (KÜ) ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS).
Programm on hooajapõhine ning toetuse suurus igal hooajal lähtub riigieelarve eraldisest.

Toetusprogramm uueneb alates hooajast 2021/22

Ühtlasi anname teada, et Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi tingimused ja taotlemine alates järgmisest hooajast (2021/22) muutub! Uus taotlusvoor algab 1. septembrist Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu. Lähemat info muudatuste kohta ning määruse uuenenud toetusprogrammi kohta leiate siit!

Oluline info LTP liikumises osalevate kollektiivide toetusprogrammi hooaja 2019/20 ning 2020/21 taotlusvoorus osalejale

Kasutusperiood pikeneb

COVID-19 viirusest tingitud pandeemia on juba teist hooaega mõjutamas laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevust, mistõttu, on toetusprogrammi toimkond otsustanud pikendada 2019/20 ning 2020/21 hooaja kollektiivide tegevustoetuste programmist eraldatud toetuse kasutamata osa summa kasutamise tähtaega kuni 30. novembrini 2021. Aruanded kahe eelmise hooaja toetusprogrammi kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt 15. detsembriks 2021.

Kui kollektiiv on juba tasunud toetusmeetmest mõne sündmuse osavõtumaksu, kuid

  • sündmuse edasilükkamise tõttu ei saa kollektiiv sellel enam osaleda,
  • või kui sündmus ei toimu ning kollektiiv saab osavõtumaksu tagasi,

võib toetust kasutada hooajal 2020/21 kehtivate abikõlbulike kulude järgi. Sellisel juhul tuleb pärast toetussummade kasutamist esitada uus aruanne.

Juhul kui te ei soovi 2019/20 või 2020/21 hooaja toetuse kasutamise aega pikendada ning soovite kasutamata jäänud toetusest (ka osalise kasutamise korral) loobuda, või kui teie kollektiiv on oma tegevuse lõpetanud, tuleb toetus või toetuse mittekasutatud osa tagasi kanda hiljemalt 30. novembriks 2021 kooriühingu või ERRS-I arveldusarvele:

Eesti Kooriühing

SEB a/a EE391010022002520006 |

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

SEB  a/a EE331010052030778007

Täiendavad abikõlbulikud kulud

Pandeemia mõjude leevendamiseks otsustati abikõlbulike kulude hulka lisada erandina ka järgmised artiklid:

  • kollektiivi proovide ja kontsertide jaoks vajalikud video-ja helitehnilised vahendid ja lahendused;
  • ruumi rent kollektiivide proovilaagriteks väljaspool oma tavaproovi toimumispaika.

Kollektiivide toetusprogramm ei ole seotud kollektiivijuhtide palgatoetusega

Juhime ka tähelepanu, et käesolev kollektiivide toetusprogramm ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt hallatav laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetusmeede, on kaks eraldi toetusmeedet, millest on võimalik toetust taotleda.

Täpsemat infot LTP protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi tingimuste pikendamise kohta, leiate  S I I T

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
e-post: laulupidu@laulupidu.ee
telefon: 627 3128
www.laulupidu.ee