Ootame korraldustoimkondadele juhte!

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ootab laulu- ja tantsupeo korraldustoimkondadesse võimekaid ja kogemustega toimkonna juhte.

Tiimi ja toimkonna juhi roll ja vastutus

Iga tiimi ja toimkonna tööd koordineerib kogemustega juht, kellega sõlmitakse toimkonna juhtimiseks Võlaõigusseadusest tulenev lühiajaline käsundi- või töövõtuleping, mille sisuks on kokkulepitud teenuse osutamine.  Töö toimkonna juhina algab reeglina aasta kuni neli kuud enne peo toimumist ja kestab kuni peo lõppemiseni ja kokkuvõtete tegemiseni. Töömaht on etapiti ja ei ole igapäevane.

 Toimkonna juhi vastutusrikkaks rolliks on:

 • oma valdkonnas tegevuste planeerimine;
 • teiste korraldustoimkondadega oma tegevuste koordineerimine;
 • peonädala ettevalmistamine ja peonädalal tegevuste läbiviimine;
 • oma lähimate abiliste ja asetäitjate leidmine, koolitamine ja juhtimine;
 • oma vabatahtlike toimkonna moodustamine ja juhtimine;
 • vajadusel riigihangetesse sisendi andmine;
 • vajadusel kolmandate isikutega suhtluse korraldamine.

Osades toimkonnades on ka juhil vastutavad tasustatud abilised. Peo toimkonna juhiks kandideerimisel annab eelise varasem osalemine peo toimkonnas kas juhina, vastutava abilisena või vabatahtlikuna rohkem kui ühel peol. Samas ootame kandideerima ka neid juhte, kes varem laulu- ja tantsupeo korraldusprotsessis ei ole osalenud, kuid kes on mõnes sarnases valdkonnas omandanud vajalikud teadmised ja kogemused, mis võimaldavad tal täiemahuliselt panustada laulu- ja tantsupeo korraldusprotsessis. Oluline, et juhiks kandideerija mõistab ja jagab laulu- ja tantsupeo liikumise väärtusi. Toimkonna juhil peavad olema kõik vajalikud eeldused juhirolli kandmisel, väga hea suhtlemisoskus ja stressitaluvus.

Laulu- ja tantsupeo toimkondade juhid

 1. Lauluväljaku tehnilise korraldustoimkonna juht (peopaiga tehniline ülesehitus ja demontaaž, peoalal logistika korraldus, erinevate partneritega töö planeerimine).
 2. Tantsuväljaku tehnilise korraldustoimkonna juht (peopaiga tehniline ülesehitus ja demontaaž, peoalal logistika korraldus, erinevate partneritega töö planeerimine).
 3. Rahvamuusikapeo tehnilise korraldustoimkonna juht (peopaiga tehniline ülesehitus ja demontaaž).
 4. Turvateenuse valdkond/ Turvaülem (turvalisuse planeerimine, koostöö politsei ja päästega, turvateenust osutavate ettevõtete/hankepartnerite järelevalve).
 5. Meditsiiniteenistuse toimkonna juht (meditsiini- ja esmaabiandmise planeerimine ning koostöö kiirabiteenusega, meditsiinitarvikute planeerimine, vabatahtlike esmaabikorraldajate leidmine, väljaõpe ja koordineerimine, maakonna ja koolimajutuse meditsiinipersonaliga infovahetuse tagamine, kogu meditsiinivaldkonna peonädalal infovahetuse tagamine).
 6. Liikluskorralduse toimkonna juht (Tallinnas kogu liikluskorralduse ettevalmistus, liiklusplaanide koordineerimine koostöös linnaasutustega ja hankepartneritega koostöö ning järelevalve).
 7. Parkimiskorralduse toimkonna juht(kogu parkimiskorralduse planeerimine, maakonna transpordikorralduse infovahetus ja koordineerimine, peopaikade parkimiskorralduse korraldus ja hankepartnerite järelevalve).
 8. Tallinna koolimajutuse toimkonna juht (koolidega suhtlus ja koolimajutuse tehniline ettevalmistus ning korraldus, maakondadega suhtlus).
 9. Rongkäigu korralduse toimkonna juht (rongkäigu planeerimine ja paigutamine, sujuv läbiviimine, maakondadega ettevalmistused).
 10. Rongkäigu alguse rivistuse korraldaja (rongkäigu alguse paigutus ja inventari planeerimine).
 11. Tule teekonna tehnilise tugimeeskonna juht (peo tule tehniline järelevalve, tuleteekonna tehniline planeerimine ja läbiviimine).
 12. Ligipääsetavuse toimkonna juht (peopaikade ligipääsetavuse tehniline planeerimine ja korraldus, Eesti viipekeele ja kirjeldustõlke koordineerimine).
 13. Koolitoitlustuse, väljakutoitlustuse, toidupakkide korraldustoimkonna juht (kooliköökidega ettevalmistused, väljakutoitude logistika, toidupakkide logistika, maakondadega suhtlus).
 14. Laulupeo esinejate välitoitlustuse tehniline valdkond (välitoitlustuse alade ülesehitus ja esinejate masside juhtimine toitlustusalas).
 15. Tantsupeo esinejate välitoitlustuse tehniline valdkond (välitoitlustuse alade ülesehitus ja esinejate masside juhtimine toitlustusalas).
 16. Laulupeo korduskasutusnõude valdkond (korduskasutusnõude korraldus esinejate toitlustuses, kandikute pesukorraldus).
 17. Tantsupeo korduskasutusnõude valdkond (korduskasutusnõude korraldus esinejate toitlustuses, kandikute pesukorraldus).
 18. Kaubanduse korduskasutusnõude korraldustoimkonna juht (kauplejatele korduskasutusnõude sujuv korraldus, hankepartneri järelevalve, kaubanduskorraldajaga infovahetuse tagamine).
 19. Jäätmekorralduse ja koristusteenuse tehnilise teostuse ja järelvalvetoimkonna juht (jäätmekorralduse planeerimine ja järelevalve, WC korralduse järelevalve, peoalade koristusteenuse järelevalve, kauplejate jäätmealade jäätmete sorteerimise kontroll ja sorteerimisel abistamine).
 20. Kaubanduse järelevalve korraldustoimkonna juht (kauplejate keskkonnateemade järelevalve peonädalal nii korduskasutusnõude kui ka jäätmete sorteerimise küsimustest).
 21. Rohesaadikute tiimijuht (vabatahtlike rohesaadikute toimkonna moodustamine, koordineerimine ja koolitus, peonädalal rohesaadikutega külastajate jäätmete sorteerimistel abistamine).
 22. Keskkonnateemasid koondav valdkond (kauplejatele koolituspäevade läbiviimine, keskkonnateemade planeerimine, keskkonnateemade valdkondades omavaheline infovahetuse tagamine nagu korduskasutusnõud, jäätmekorraldus, rohesaadikud, kaubandus, kauplejate järelevalve, jäätmealade valdkond, keskkonnateemade kommunikatsioon jm).
 23. Vabatahtlike tiimijuht (toimkondade vabatahtlike vajaduste kaardistus ja tööprofiilide koondamine, toimkonnajuhtide toetamine vabatahtlike leidmisel, vabatahtlike registreerimine ning suhtlus, toimkondadesse vabatahtlike suunamine, vabatahtlike ja toimkondade nimekirjade koondamine).
 24. Peo staapide korraldusjuht ja staabiliikmed erinevates rollides (peastaap-infostaap/lauluväljaku staabid/tantsuväljaku staap – erinevad rollid alates infospetsialistidest kuni peo inventari komplekteerimiseni, logistikuteni ning autojuhtideni).
 25. Laulupeo esinejate rivistusjuht (laulupeo kontserdi rivistamise planeerimine ja korraldus).
 26. Tantsupeo väljakute märgistustoimkonna juht (harjutusväljakute tehniline numbrimärkidega märgistamine ja hooldus).

Kandideerimine

Selleks, et kandideerida toimkonna juhi või vastutava abilise kohale palume saata e-posti aadressile toimkond@laulupidu.ee järgmised andmed:

 • Nimi, aadress, e-posti aadress, telefon.
 • Toimkond, mille juhtimises soovid osaleda.
 • Motivatsioonikiri, miks soovid seda tööd teha ning millised eeldused arvad endal selleks olevat.
 • Eluloo kirjeldus, millest selguvad sinu varasemad kogemused ja teadmised vastavas valdkonnas.