Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse (ELT SA) tegevuse põhieesmärk on Eesti laulu- ja tantsupidude traditsiooni arendamine ning järeltulevatele põlvedele hoidmine. ELT SA visioon on hoida ning loovalt arendada traditsiooni, mis omab suurt tähendusvälja ja mis toetab vaimselt sidusa ühiskonna arengut. Laulu- ja tantsupidu on Eesti kultuuri unikaalne traditsioon ning rahva ühisomandina Eesti rahvusliku identiteedi lahutamatu osa, mis peab olema vaba poliitikast ja kommertslikkusest. Laulu- ja tantsupidu hõlmab traditsiooniliselt Eesti üldlaulu- ja tantsupidu ning Eesti noorte laulu- ja tantsupidu. Eestis toimub 10 aasta jooksul toimub 4 üleriigilist laulu- ja tantsupidu:
  • Kümnendi 2. ja 7. aastal noortepidu
  • Kümnendi 4. ning 9. aastal üldlaulu- ja tantsupidu.
ELT SA hoolitseb igakülgselt laulu- ja tantsupeo protsessi kestlikkuse eest, korraldades koostööd kõigi valdkonna arengut tagavate organisatsioonidega, planeerides protsessi väga pikas perspektiivis ning koondades kõigis olulistes valdkondades protsessile vajalikke teadmisi.