Ajalugu

Siin on lühike kokkuvõte laulu- ja tantsupidude pikast loost

Hetkel käib lehekülje arendamine ning lehekülg täieneb pidevalt. Ajalugu ja ka tulevikku puudutavad küsimused palume saata e-postiga aadressile laulupidu@laulupidu.ee – püüame kindlasti neile üheskoos vastused leida!

Samale aadressile on oodatud kõik ettepanekud lehekülje arenduste osas!
Oleme Teile küsimuste ja ettepanekute eest juba ette väga tänulikud!

Laulu- ja tantsupidude kirjeldused Kadi Kähär-Peterson
Fotod Uku Peterson
Märgid Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Tartu Linnamuuseumi ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kogudest

Ajajoone koostamisel on kasutatud laulu- ja tantsupidude juhte ja teatmikke, laulupidude laulikuid, erinevaid ajakirjandusväljaandeid ja eelnevaid uurimusi.

 • Alo Põldmäe, Toivo Ojaveski, Mart Puust, 130 aastat eesti laulupidusid (Tallinn: Talmar & Põhi, 2002).
 • Ilma Adamson, Anneli Ammas, Lille-Astra Arraste, Kristin Kuutma, Juris Žigurs ja Kadri Valner, 75 aastat Eesti tantsupidusid (Tallinn : Varrak, 2009).
 • Angela Arraste, Anneli Ammas, Kadri Valner, Ilmar Moss, Noorte laulu- ja tantsupeod (Tallinn: Menu, 2011).
 • Aarne Saluveeri intervjuu Tartu Laulupeomuuseumile (Tartu Laulupeomuuseum, 2011).
 • Arnold ja Ellen Takkin Kolm laulupidu: Eesti laulupeod aastail 1909-1912 (Tallinn: Ühiselu, 1995)
 • Heinrich Rosenthal,, Eesti rahva kultuuripüüdlused ühe inimpõlve vältel: mälestusi aastatest 1869-1900 (Tartu: Ilmamaa, 2004).
 • Heivi Pullerits, Kristiina Tael „Laulu võim.“, Tartu Laulupeomuuseumi püsinäitus (Avatud 19.10.2007).
 • Jaak Urmet, Mees nagu saksofon: Enn Vetemaa (Tallinn: Tänapäev, 2012).
 • Kadri Inselberg „Tantsumemm Helju Mikkel saab oma energia loodusest ja tulest“, Universitatis Tartuensis (04.03.2010).
 • Lennart Meri „Eesti Vabariigi President XXIII Üldlaulupeol 3. juulil 1999”, Vabariigi Presidendi kõned 1992-2001.
 • Maestro Kuno Areng tuletab meelde “Mu isamaa on minu arm” esmaettekannet (Eesti Rahvusringhääling, 2009).
 • Marge Allandi Laulupidu kui rituaal: Eesti üldlaulupeod rahvusliku kultuurimälu ja identiteedi kujundajate ja kandjatena: magistritöö (Tallinn: Tallinna Ülikool 2009).
 • Tiia Teder „Vastab René Eespere“, Teater. Muusika. Kino. (2011:12).
 • Pál Hunfalvy, Reis Läänemere provintsides (Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007).
 • Rudolf Põldmäe, Esimene Eesti üldlaulupidu 1869(Tallinn : Eesti Raamat, 1969).
 • Rudolf Põldmäe, Kaks laulupidu 1879-1880 (Tallinn : Eesti Raamat, 1976).