David Otto Wirkhausi Fond

David Otto Wirkhausi Fondi põhikiri

David Otto Wirkhausi Fond on asutatud 19. juunil 1992.a. Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) ning Eesti Kooriühingu poolt.

Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust David Otto Wirkhausist ning väärtustada puhkpillimuusika alast tegevust.

Fondi rahast antakse välja David Otto Wirkhausi nimelist puhkpillimuusika stipendiumi, mis määratakse kauaaegse tulemusrikka tegevuse eest Eesti puhkpillimuusika elus.

* Stipendiumi saaja peab olema vähemalt 50-aastane.

* Stipendiumi määramisel võetakse aluseks muusikategelase elutöö (nii muusikapedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus).

* Stipendiumi saab ühele isikule määrata üks kord.

Stipendiumiga kaasneb traditsiooniliselt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sümboolikaga ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse sümboolikaga tunnistus, mille allkirjastavad Fondi halduskogu liikmed.

Fondi raha haldab alates 21. maist 2001.a. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond. Fondi põhikapitalilt aasta jooksul saadud tulu eraldatakse Fondi põhikirjas määratletud väljamaksete tegemise aastatel väljamakseteks. Teistel aastatel suunatakse kogu tulu Fondi põhikapitali suurendamiseks.

David Otto Wirkhausi nimeliste stipendiumite määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks moodustatakse halduskogu. Fondi halduskogu on 6-liikmeline: Eesti Kooriühingu muusikatoimkond 1 esindaja, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 1 esindaja, Eesti Puhkpillimuusika Ühing 2 esindajat ja Puhkpillimuusika Koda 2 esindajat.

Fondi halduskogu koosseisu kinnitab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu. Fondi halduskogu tegutseb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt kinnitatud põhikirja alusel.

David Otto Wirkhausi nimelise stipendiumi kandidaatide esitamise periood on iga üldlaulupeo toimumise aasta I kvartal. Ettepanekud esitatakse aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt.10, 10148 Tallinn, e-post: laulupidu@laulupidu.ee  .

Stipendium antakse kätte üldlaulupeo kontserdi ajal. Seda korraldab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

Uuendus kinnitatud Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja käskkirjaga

nr 49/2019  26.06.2019

Põhikiri on kinnitatud
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse
nõukogu poolt 26. aprillil 2001.a.

David Otto Wirkhausi Fondi stipendiaadid leiad SIIT .