V NOORTE TANTSUPIDU “MEIE PÄEV” (1982)

Eesti NSV koolinoorte V laulu- ja tantsupidu

 2.-4. juuli 1982 Tallinnas

82V noorte laulu- ja tantsupidu toimus taas pühendusega Oktoobrirevolutsiooni ja pionoeeriorganisatsiooni juubelite.Venestussurvet oli iseäranis tunda peo välise ilme juures – laulu- ja tantsupeo teatmikus olid kõik tekstid esitatud paralleelset eesti ja vene keeles, rongkäiku ja peoväljakuid kaunistasid punased lipud, poliitportreed, loosungid “Rahu” ja “Sõprus”. Samas olid peo korraldajad harjunud etteantud piirides leidma võimalusi seada laulu- ja tantsupeo rõhuasetused nõnda, et kõlama ei jääks vaid poliitilis-ideoloogiline sõnum.

PEO AJAKAVA

Reedel, 2. juulil kell 18 tantsupeo „Meie päev“ I etendus Komsomoli nimelisel staadionil Laupäeval, 3. juulil kell 12 tantsupeo „Meie päev“ II etendus Komsomoli nimelisel staadionil kell 18 tantsupeo „Meie päev“ III etendus Komsomoli nimelisel staadionil Pühapäeval, 4. juulil kell 12 peorongkäik kell 16 laulupeokontsert Laulupeo üldjuht Heino Kaljuste Laulupeo aujuhid Gustav Ernesaks ja Jüri Variste Tantsupeo üldjuht-pealavastaja Mait Agu Tantsupeo aujuht Alfred Raadik Korraldaja ENSV Haridusministeerium koostöös Õpetajate Täiendusinstituudi ja ENSV Rahvaloomingu Majaga

V noorte tantsupidu oli esimene noorte- ja üldtantsupidudest, mille üldjuhiks ja lavastajaks oli Mait Agu. Koos temaga liitusid tantsupeo korraldamisega teisedki noorema põlvkonna tantsujuhid nagu Angela Arraste, Maido Saar ja Ene Jakobson.

Tantsupeo pealkiri oli “Meie päev”. Etendus oli jagatud viieks osaks. I osas “Päikeselapsed” moodustasid mudilasrühmad vanemate segarühmade ja neidudega tantsumurule päikese – peo sümboli. Etendati õppeaasta algust – vanemate rühmade tantsijad kinkisid noorematele elu esimese koolipäeva puhul lilli. Järgmine osa kujutas koolipäeva ja erinevaid ainetunde emakeelest tööõpetuseni. Lisaks tantsijatele esinesid liikumisrühmad, kelle esitada oli võimlemistund ja rahvamuusikaorkester, kes sisustas muusikatunni. Rahvatantsupidude traditsiooniline osa – teiste rahvaste tantsud – tantsiti geograafiatunnis neidude ning Läti, Moldaavia, Saksamaa ja Ungari külalisrühmade ühises “Rahvaste sõpruse süidis”. Peo kolmas osa jututas pärast tunde toimuvast – pioneeride, maleva ja poisteklubi elust. Neljas osa sümboliseeris koolipidu – tantsiti rõõmsaid ja marulisi tantse. Viies ja viimane oli taas seotud päikesega ning sidus esitatud loo tervikuks. “Rõõm päikesele” avaloona kõlas Raimond Lätte “Lõpukell” ning seejärel tantsiti Niina ja Alfred Raadiku “Soovide valssi”. Nooremate rühmade tantsijad kinkisid kooli lõpetavatele vanematele tantsijatele lilli ja tantsuplatsile tekkis taas päike. “Päike on kasvu, arenemise sümbol. Seepärast avavad peo mudilasrühmad, viimase tantsu tantsivad aga keskkoolirühmad – elluastujad,” kirjutas Mait Agu peo stsenaariumis.

TANTSUPEO JUHID

Tantsupeo aujuht Alfred Raadik Tantsupeo üldjuht-pealavastaja, stsenaariumi autor Mait Agu Lasteaedade rühmade üldjuht Linda Raus I-II klassi segarühmade üldjuht Niina Raadik III-IV klassi segarühmade üldjuht Urve Kilk V-VI klassi segarühmade üldjuht Lille-Astra Arraste VII-VIII klassi segarühmade üldjuht Henn Tiivel Vanema astme segarühmade üldjuht Angela Arraste Neidude rühmade üldjuht Heino Aassalu Poiste tantsude üldjuht Ülo Luht Vene rühmade üldjuht Suren Arutjunjan Liikumisrühmade üldjuht Liia Palmse Rahvamuusikaorkestrite üldjuht Uno Veenre Muusika üldjuht Els Roode Muusikaline kujundus Asta Kuivjõgi Kunstiline kujundus Aime Unt ja Sirje Uusbek Üldjuht-pealavastaja abi Lembit Melles

TANTSUPEO KAVA

I PÄIKESELAPSED

Neidude ja vanema astme segarühmad PÄIKESETÕUS PÄIKENE, SEE PÄEVA PERENAINE KOOLITEE Muusika Raimond Lätte Sõnad Arvi Siig Koreograafia ja lavastus Mait Agu

II KOOLIS

Lasteaedade rühmad 0-KLASSI TUND Muusika Els Roode Sõnad, koreograafia ja lavastus Linda Raus VII-VIII klassi segarühmad EMAKEELE TUND – TUNDI, TUNDI Eesti rahvamuusika Koreograafia ja lavastus Henn Tiivel Vene ja VII-VIII klassi rühmade tüdrukud VENE KEELE TUND – VENE TANTS Vene rahvamuusika Koreograafia ja lavastus Suren Arutjunjan ja Henn Tiivel I-II klassi segarühmad TÖÖÕPETUSE TUND – MEISTRIMEHED Lastelaul Koreograafia Ullo Toom Lavastus Niina Raadik Neidude rühmad TÖÖÕPETUSE TUND – TANUTIKKIJAD Muusika Vello Lipandi Koreograafia Salme Lill Lavastus Heino Aassalu Neidude rühmad, VII-VIII klassi segarühmade poisid VAHETUND – VAHETUNNITANTS Muusika Olav Ehala Sõnad Ellen Niit Koreograafia Mait Agu Lavastus Ülo Luht Rahvamuusikaorkestrid MUUSIKATUND – VIISE VIRUMAALT, LUGUSID LÄÄNEMAALT Eesti rahvamuusika Töötlus Uno Veenre, Els Roode, Erich Loit Dirigendid Els Roode ja Uno Veenre III-IV klassi segarühmad HOPLADI Muusika Raimond Lätte Koreograafia Niina Raadik Lavastus Urve Kilk Liikumisrühmad KEHALISE KASVATUSE TUND – VÕIMLEMA Muusika Ülo Vinter Koreograafia ja lavastus Liia Palmse Külalis- ja neidude rühmad GEOGRAAFIATUND – RAHVASTE SÕPRUSE SÜIT Neidude rühmad KLASSIJUHATAJATUND – VIIRE TAKKA Eesti rahvamuusika, seade Juhan Zeiger Koreograafia ja lavastus Heino Aassalu

III PÄRAST KOOLITUNDE

III-IV klassi segarühmad KOONDUSEL – TRUMMARITE MARSS Muusika Issaak Dunajevski Koreograafia Svetlana Järvi Lavastus Urve Kilk V-VI klassi segarühmad KOONDUSEL – PIONEERISÜIT Muusika Vello Ainsalu Koreograafia Lille-Astra ja Angela Arraste Lavastus Lille-Astra Arraste VII-VIII klassi segarühmad MALEVAS – EÕM Muusika Harry Tarvo Sõnad Harri Jõgioja Koreograafia ja lavastus Maie Orav I-IV klassi segarühmade poisid POISTEKLUBI – POISTEKLUBI LAUL – K.O.K. Muusika Arne Oit Tekst Juhan Saar Koreograafia ja lavastus Ülo Luht

IV KOOLIPIDU

Vanema astme segarühmad LÄKI PEOLE Eesti rahvamuusika Koreograafia ja lavastus Angela Arraste Liikumisrühmad SEE RÕÕM ON ELUST ENDAST Muusika ja sõnad Kustas Kikerpuu Koreograafia ja lavastus Liia Palmse V-VI klassi ja vanema astme segarühmad, neidude rühmad MARUPOLKA Eesti rahvamuusika, seade Uno Veenre Koreograafia ja lavastus Lille-Astra Arraste

V RÕÕM PÄIKESEST

LÕPUKELL Muusika Raimond Lätte Vanema astme segarühmad SOOVIDE VALSS Muusika Eino Tamberg Tekst Urve Buschmann Koreograafia Niina ja Alfred Raadik Lavastus Angela Arraste Neidude rühmad ja vanema astme segarühmad PÄIKESELOOJANG Muusika Raimond Lätte Koreograafia ja lavastus Mait Agu Kõik osavõtjad OIGE JA VASEMBA Eesti rahvamuusika, seade Uno Veenre Eesti rahvatants Lavastus Mait Agu