IV LAULUPIDU

Neljas üleüldine ja teine tänu- laulupidu Keiserliku Majesteedi Aleksander III 10-aastase walitsuse mälestuseks

15.-17. juuni 1891 Tartus

4-laulupiduPeo korraldajaks oli Eesti Kirjameeste Selts, kes peole eelneval aastal saatis Liivimaa kubernerile kirja, kus küsiti luba Aleksander III kümnenda valitsusaasta tähistamiseks laulupidu korraldada. Luba saadi rekordiliselt kiiresti – 3 kuuga. Algasid ettevalmistused. Peopresidendiks valiti esimest korda eestlane – Johann Köler. Muusikatoimkond koosnes põhiliselt eesti päritolu heliloojatest. Eesti heliloomingu jõudsat arengut on näha ka laulupeo repertuaari vaadates – umbes pooled laulud 27 kõlanud teosest on eesti heliloojatelt. Lisaks meeskooridele ja puhkpilliorkestritele võtsid neljandast üldlaulupeost esmakordselt osa ka segakoorid ja keelpilliorkestrid. Kuna peol esines rohkem erinevaid koosseise, oli senisest enam ka üldjuhte. Puhkpilliorkestrite ees seisis traditsiooniliselt David Otto Wirkhaus, keelpilliorkestreid aga juhatas tema vend Joosep Heinrich Wirkhaus. Sega- ja ühendkoore juhatas Karl August Hermann, meeskooride ees seisis Robert Julius Erlemann ning Aleksander Lätel oli austav ülesanne juhatada enda kirjutatud laule. Laulupidu toimus Eesti Kirjameeste Seltsi aias, esimest korda oldi peopaigas, mis polnud sakslastelt peo pidamiseks “laenatud” ning rajatud oli kõlakoda, mis toetas lauljate etteastet akustiliselt. Esimesel päeval olid proovid, jumalateenistused õigeusu ja luteri kirikutes. Järgnes rongkäik, mille ajal avaldati raekojaplatsil keisrile truudust. Sellele järgnes vaimulik kontsert, peopäeva lõpetasid Tallinna Lootuse seltsi näitlejad, kes etendasid A. Hamanni “Möldripapa haigust” ja “Juku isanda sünnipäeva”. Teine päev algas äratusmängudega, jätkus proovidega ja rongkäiguga, mille käigus tervitati peopresidenti Johann Kölerit. Hugo Treffner esines Toomeorus kõnega laulujumal Vanemuisest. Järgnes ilmalik kontsert ja õhtul pidusöök. Nii kontserditel kui pidusöögil olid tähtsal kohal kõned, mida pidasid Johann Köler, Karl August Hermann, Hugo Treffner, Ado Grenzstein ja teised. Lootuse seltsi näitlejad etendasid taas A. Hammani näidendeid, sel korral “Kes on süüdlane” ja “Kaks kosilast”. Viimasel päeval oli võistulaulmine ja -mängimine, millest võtsid osa 6 meeskoori, 12 segakoori ja 3 puhkpilliorkestrit. Peo lõpul lauldi dirigentidele, korraldajatele ja heliloojatele “Ta elagu!”, seejärel Fredrik Paciuse ja Johann Voldemar Jannseni “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”. Laulupeost võttis osa 170 koori ja orkestrit kokku 2700 esinejaga. Umbes pool osavõtjatest ehk 1400 lauljat olid segakooridest, tänu millele esines peol sama palju inimesi kui kolmel varasemal peol kokku.

PEO AJAKAVA

Laupäeval, 15. juunil kell 5.30 mängukooride proov kell 7.30 laulukooride proov kell 10 tänujumalateenistus õigeusu kirikutes kell 11 tänujumalateenistus luteriusu kirikutes kell 13 rongkäik kell 16 vaimulik kontsert Pühapäeval, 16. juunil kell 8 mängukooride proov kell 10 laulukooride proov kell 15 rongkäik kell 16 ilmalik kontsert Esmaspäeval, 17. juunil võistulaul ja -mäng

LAULUPEO JUHID

Peopresident Johann Köler Muusikatoimkonna liikmed Friedrich August Saebelmann, Karl August Hermann, Robert Julius Erlemann, Aleksander Läte, Martin Vares ja A. Daniel. Puhkpilliorkestrite üldjuht David Otto Wirkhaus Keelpilliorkestrite üldjuht Joosep Heinrich Wirkhaus Sega- ja ühendkooride üldjuht Karl August Hermann Meeskooride üldjuht Robert Julius Erlemann Dirigent Aleksander Läte

LAULUPEO KAVA

Vaimulik kontsert

I

ÜHENDKOOR

WÕTA NÜÜD ISSANDAT Koraal

SEGAKOOR

OH TÕUSE LAUL Muusika David Otto Wirkhaus

MEESKOOR

TÕSTKE SILMAD Muusika Johann Philipp Kirnberger WAGADUSE PÜHAL TIIWAL Muusika Wolfgang Amadeus Mozart

SEGAKOOR

ÜLE MAAILMADE Muusika Karl August Hermann

PUHKPILLIORKESTER

KÕIK TAEWAD LAULWAD Muusika Ludwig van Beethoven

II

KEELPILLIORKESTER

ALLEGRO VIVACE Muusika Volkmar

MEESKOOR

HELDE ISA TAEWA SEEST Muusika Friedrich August Saebelmann ME JUMAL ON ME WARJUPAIK Muusika B. Klein

SEGAKOOR

TA ON Muusika Joseph Haydn KÕNED KOLMELE ALEKSANDRILE I, II JA III

SEGA- JA MEESKOOR

WÄRAWAD SÄRAWAD Muusika Aleksander Läte

PUHKPILLIORKESTER

PRIESTER-CHOR Muusika Wolfgang Amadeus Mozart

III

MEESKOOR

ISSANDALE Muusika A. Zvyssig MU LAUL Muusika Franz Peter Schubert PÜHA, PÜHA Muusika Dmitri Bortnjanski

SEGAKOOR

ISSAND, KUIS KÕRGE Muusika August Mühling JUMAL WARJUPAIK Muusika O. Lorenz

PUHKPILLIORKESTER

HYMNUS Muusika A. Wirk

Ilmalik kontsert

I

ORKESTER

PIDU MARSS Muusika Eduard Kiesler

MEESKOOR

ENNE JA NÜÜD Muusika Miina Hermann KEWADE LAUL Muusika A. Jurjan

SEGAKOOR

KANDKE KOJU TERWISED Muusika Aleksander Eduard Thomson

ERIMEESKOOR

WAAT’ RAHVA ARW Muusika Karl August Hermann

ORKESTER

FINALE Muusika Carl Maria von Weber

II

ORKESTER

JUBELI MARSS Muusika Eduard Kiesler

MEESKOOR

KUS KÄISID SA? Eesti rahvalaul TUULEKESED TUHIST Eesti rahvalaul

SEGAKOOR

PULMALAUL Muusika Eesti rahvalaul, Aleksander Eduard Thomson ja Karl August Hermann KÕNE

SEGAKOOR

KIITUS KEISRILE Muusika Mihhail Ivanovitš Glinka

SEGA- JA MEESKOOR

LAUL RÕÕMULE Muusika Aleksander Läte

ORKESTER

LAPSE UNENÄGU Muusika Vincenzo Bellini

III

ORKESTER

LUCIA LAMMEROOR Muusika Gaetano Donizetti

MEESKOOR

KOJU Soome rahvalaul RANNAMEES Eesti rahvalaul KANNEL Muusika Aleksander Eduard Thomson KÕNE

ORKESTER

SOLDATENCHOR Muusika Zantz

SEGAKOOR

METSA KAJA Muusika E. Printz ÕHTU ÕHUD Muusika Johannes Kappel

ORKESTER

MÄLESTUSE MARSS Muusika Eduard Kiesler