VIII TANTSUPIDU (1965)

Aeg: 16-18. juuli 1965

Asukoht: Tallinn - Komsomoli-nimeline staadion (tänane Kalevi staadion)

Korraldaja: Üldlaulupeo Peakomisjon ja Üldlaulupeo Büroo

Algupärane nimetus: Nõukogude Eesti 1965. aasta üldlaulupidu ja rahvakunstiõhtu

65

Taas toimusid laulu- ja tantsupidu koos. Peo korraldamisega alustati juba varakult, sest eeltööd olid muutunud üha mahukamaks. Üheks põhjuseks oli tantsupeole soovijate ja seal esinejate arvu suurenemine.  Et võimalikult palju tantsijad saaksid suurest peost osa võtta, jagati tantsijad senisest detailsemalt erinevatesse alarühmadesse.

Üldlaulupeo Peakomisjoni esimeheks määrati Arnold Green, alaliselt alustas tööd laulupeo büroo, mille juhiks sai Ilmar Moss. Laulupeo büroo juures tegutses Gustav Ernesaksa juhtimisel koorisektsioonide nõukogu.

Esimest korda esinesid tantsupeol noorte viiuldajate ansambel Erich Loidi juhatusel ning laulupeol esinesid kutselised ja isetegevuslikud sümfooniaorkestrid.

Nii Vanemuine kui Estonia võtsid peonädalast aktiivselt osa. Estonias esietendus Eino Tambergi ooper “Raudne kodu” (libreto Uno Laht Evald Tammlaane järgi), Kadrioru kõlakojas oli laupäeval, 17. juunil võimalus nautida “Luikede järve”. Vanemuise teater etendas päev hiljem, pühapäeva hilisõhtul lauluväljakul vabaõhuetendusena Gustav Ernesaksa laulumängu “Mari ja Mihkel” ehk “Kuidas “Uuspere” ja “Vanavere” laulupeole läksid” (libreto Kersti Merilaas, Ardi Liives ja Paul Rummo).

PEO AJAKAVA

Reedel, 16. juulil
kell 19 rahvakunstiõhtuI etendus Komsomoli nim. staadionil

Laupäeval, 17. juulil
kell 14.30 pidulik rongkäik
kell 17.30 laulupeo avatseremoonia ja I kontsert Tallinna Lauluväljakul
kell 20 rahvakunstiõhtuI II etendus Komsomoli nim. staadionil

Pühapäeval, 18. juulil
kell 13 laulupeo II kontsert Tallinna Lauluväljakul
kell 20 rahvakunstiõhtuI III etendus Komsomoli nim. staadionil

Ühendkooride üldjuhid Gustav Ernesaks ja Jüri Variste
Peo üldjuhid Ullo Toomi ja Alfred Raadik


Tantsupeol osaleda soovijate arv oli kasvanud, aga kuna tantsumurule mahtus korraga umbes 80 rühma, siis tuli suurema hulga soovijate tantsupeole saamiseks senisest täpsemalt määratleda alarühmad. Lisaks juba eelmistel pidudel esinenud sega-, nais- ja lasterühmadele esinesid esmakordselt eraldi noorterühmad. Peol esinesid ka võimlejad, Värska ja Tartu leelotajaid, kõnekoor, Laine Mesikäpp ja erinevad orkestrid – puhkpilli-, estraadi-, akordionistide-, eesti ja vene rahvamuusika- ja esimest korda ka viiuldajate orkester.

Tantsupeole eelnes 3 päeva proove, mis toimusid kohati lausvihmas ja põlvini poris. Aga nagu kirjutas Ullo Toomi: “Teie trots sai jagu ilmataadi viguritest. Vihmahood valmistasid küll palju tuska, kuid ei suutnud meie proove nurja ajada. Kroonigu teie vaeva ja pingutusi edu esinemistel! Tantsigem reipalt ja üleva meeleoluga!” 1965. aasta tantsupidu oli viimane pidu, kus juba I Eesti Mängudel rahvatantsu üldjuhina kaasa löönud Ullo Toomi oli tantsupeo kunstiline juht.

Rahvakunstiõhtu algas karjapasunate ja Laine Mesikäppa kutsega: “Ae, ae! Tulge, tulge! Tulge laulma ja tantsima!” Pärast proloogi esines iga rühmaliik oma kavaga. Peo üheks kandvamaks osaks oli Helju Mikkel lavastatud kiigestseen, mille esitasid Lõuna-Eesti rühmad, noorte segarühmad, leelotajad ja kõnekoor. Kiigestseeni osana tantsiti tantsupeol esmakordselt Mikkeli setu tants “Otsapandjatse” ja mängiti rahvamänge.

Traditsiooniliselt lõppes tantsupidu “Tuljakuga”, mis sel korral kandis veidi teist tähendust. Mõned kuud enne laulupidu oli lahkunud tantsu looja Anna Raudkats.

Tantsupeol osales 5049 tantsijat ja saatjat.

TANTSUPEO KAVA

PROLOOG

Ühendatud rahvatantsurühmad, helletajad, puhkpilliorkester, kõnekoor

LASTERÜHMAD

MULGI POLKA
Eesti rahvamuusika ja -tants
Lavastus Niina Raadik

MEISTRIMEHED
Saksa rahvamuusika
Tantsumäng
Lavastus Ullo Toomi

SÜIT SOOME TANTSUDEST
Soome rahvamuusika ja -tantsud
Lavastus Ullo Toomi

JÄNKUDE TANTS
Muusika Vello Lipand
Koreograafia Niina ja Alfred Raadik

NOORTE SEGARÜHMAD

VÄNDRA POLKA
Eesti rahvamuusika ja -tants
Lavastus Alfred Raadik

PIKK INGLISKA
Eesti rahvamuusika ja -tants
Lavastus Alfred Raadik ja Ullo Toomi

SUDMALINAS
Läti rahvamuusika ja -tants

NAISRÜHMAD

LINAKE
Valgevene rahvamuusika ja -tants
Lavastus Heino Aassalu

ZANG
Tadžiki rahvamuusika ja -tants
Lavastus Nelli Uustalu

SEGARÜHMAD

KETIKE
Vene rahvamuusika ja -tants

SÕEL
Ukraina rahvamuusika
Gutsuuli rahvatants

NAISVÕIMLEJAD

RUKKIRÄÄK
Muusika Juhan Jürme
Lavastus H. Preikoch, Valli Tarvas

NOORTE VIIULDAJATE ANSAMBEL

PIONEERIDE MARSS
Muusika Eugen Kapp

ITAALIA POLKA
Muusika Sergei Rahmaninov

NAISRÜHMAD

TARGA REHEALUNE
Muusika Lydia Auster
Eesti rahvatants
Lavastus Heino Aassalu

KALURINEIUD
Muusika Leo Tauts
Koreograafia H. Talmet

KIIGESTSEEN

Ühendatud Lõuna-Eesti rahvatantsurühmad, noorte segarühmad, leelotajad, kõnekoor

OTSAPANDJATSE
Muusika Elmar Luhats, setu rahvaviisid
Koreograafia Heljo Mikkel, setu tantsud

RAHVAMÄNGUD
Muusika Uno Veenre
Rahvamängude põimiku seade Heljo Mikkel

KIIGEMÄNG
Muusika Ants Sõber, Heldur Vaabeli motiividel
Koreograafia Heljo Mikkel

NAISRÜHMAD

TÜHJAJUTUTANTS
Eesti rahvamuusika ja -tants
Lavastus Heino Aassalu ja Ullo Toomi

MEIE POLKA
Muusika Kuno Areng
Koreograafia Nelli Uustalu

MEES- JA POISTERÜHMAD

KUKETANTS
Leedu rahvatants ja -muusika
Lavastus J. Lingys

SEGARÜHMAD

KAEVURITE TANTS
Muusika Boris Kõrver
Koregraafia E. Loo

VIIRG- JA RINGTANTS
Eesti rahvamuusika
Koreograafia Anna Raudkats

LÕPUSTSEEN
Ühendatud rahvatantsurühmad, koondpuhkpilliorkester

TULJAK
Muusika Miina Härma ja Raimond Kull
Sõnad Karl Ferdinand Karlson
Koregraafia Anna Raudkats

TANTSUPEO JUHID

Rahvatantsude üldjuhid Ullo Toomi, Alfred Raadik
Naisrahvatantsurühmade üldjuht Heino Aassalu
Laste rahvatantsurühmade üldjuht Niina Raadik
Võimlemisrühmade üldjuht Valli Tarvas
Ühendatud Lõuna-Eesti rahvatantsurühmade juht Heljo Mikkel
Muusika üldjuht Helmut Orusaar
Lavastaja Leo Kalmet
Kunstnik Voldemar Peil
Segarahvatantsurühmade üldjuhi assistendid Naima Ebrok, Salme Valgemäe
Noorte segarühmade üldjuhi assistendid Linda Raus, Aleks Raja
Naisrahvatantsurühmade üldjuhi assistendid Ott Valgemäe, Nelli Uustalu
Laste rahvatantsurühmade üldjuhi assistendid Kai Leete, Ilka Tomingas, Minni Vähi, Ilmar Tamm
Puhkpilli koondorkestri, Eesti Raadio puhkpilliansambli dirigent Helmut Orusaar
Rahvamuusika koondorkestri dirigent Uno Veenre
Eesti Raadi estraadiorkestri dirigent Uno Veenre
Noorte viiuldajate ansambli dirigent Erich Loit
J. Tombi nim. Kultuurihoone vene rahvapilliorkestri dirigent G. Medvedjev
Kutsehariduse Peavalitsuse Noorsoo Kultuuripalee akordionistide orkester Venda Tammann
Leelotaja Laine Mesikäpp, setu leelotajad
Vahetekstid Arvi Siig