VIII TANTSUPIDU

65Nõukogude Eesti 1965. aasta üldlaulupidu ja rahvakunstiõhtu

16-18. juuli 1965 Tallinnas

Taas toimusid laulu- ja tantsupidu koos. Peo korraldamisega alustati juba varakult, sest eeltööd olid muutunud üha mahukamaks. Üheks põhjuseks oli tantsupeole soovijate ja seal esinejate arvu suurenemine.  Et võimalikult palju tantsijad saaksid suurest peost osa võtta, jagati tantsijad senisest detailsemalt erinevatesse alarühmadesse. Üldlaulupeo Peakomisjoni esimeheks määrati Arnold Green, alaliselt alustas tööd laulupeo büroo, mille juhiks sai Ilmar Moss. Laulupeo büroo juures tegutses Gustav Ernesaksa juhtimisel koorisektsioonide nõukogu. Esimest korda esinesid tantsupeol noorte viiuldajate ansambel Erich Loidi juhatusel ning laulupeol esinesid kutselised ja isetegevuslikud sümfooniaorkestrid. Nii Vanemuine kui Estonia võtsid peonädalast aktiivselt osa. Estonias esietendus Eino Tambergi ooper “Raudne kodu” (libreto Uno Laht Evald Tammlaane järgi), Kadrioru kõlakojas oli laupäeval, 17. juunil võimalus nautida “Luikede järve”. Vanemuise teater etendas päev hiljem, pühapäeva hilisõhtul lauluväljakul vabaõhuetendusena Gustav Ernesaksa laulumängu “Mari ja Mihkel” ehk “Kuidas “Uuspere” ja “Vanavere” laulupeole läksid” (libreto Kersti Merilaas, Ardi Liives ja Paul Rummo).

PEO AJAKAVA

Reedel, 16. juulil kell 19 rahvakunstiõhtuI etendus Komsomoli nim. staadionil Laupäeval, 17. juulil kell 14.30 pidulik rongkäik kell 17.30 laulupeo avatseremoonia ja I kontsert Tallinna Lauluväljakul kell 20 rahvakunstiõhtuI II etendus Komsomoli nim. staadionil Pühapäeval, 18. juulil kell 13 laulupeo II kontsert Tallinna Lauluväljakul kell 20 rahvakunstiõhtuI III etendus Komsomoli nim. staadionil Ühendkooride üldjuhid Gustav Ernesaks ja Jüri Variste Peo üldjuhid Ullo Toomi ja Alfred Raadik
Tantsupeol osaleda soovijate arv oli kasvanud, aga kuna tantsumurule mahtus korraga umbes 80 rühma, siis tuli suurema hulga soovijate tantsupeole saamiseks senisest täpsemalt määratleda alarühmad. Lisaks juba eelmistel pidudel esinenud sega-, nais- ja lasterühmadele esinesid esmakordselt eraldi noorterühmad. Peol esinesid ka võimlejad, Värska ja Tartu leelotajaid, kõnekoor, Laine Mesikäpp ja erinevad orkestrid – puhkpilli-, estraadi-, akordionistide-, eesti ja vene rahvamuusika- ja esimest korda ka viiuldajate orkester. Tantsupeole eelnes 3 päeva proove, mis toimusid kohati lausvihmas ja põlvini poris. Aga nagu kirjutas Ullo Toomi: “Teie trots sai jagu ilmataadi viguritest. Vihmahood valmistasid küll palju tuska, kuid ei suutnud meie proove nurja ajada. Kroonigu teie vaeva ja pingutusi edu esinemistel! Tantsigem reipalt ja üleva meeleoluga!” 1965. aasta tantsupidu oli viimane pidu, kus juba I Eesti Mängudel rahvatantsu üldjuhina kaasa löönud Ullo Toomi oli tantsupeo kunstiline juht. Rahvakunstiõhtu algas karjapasunate ja Laine Mesikäppa kutsega: “Ae, ae! Tulge, tulge! Tulge laulma ja tantsima!” Pärast proloogi esines iga rühmaliik oma kavaga. Peo üheks kandvamaks osaks oli Helju Mikkel lavastatud kiigestseen, mille esitasid Lõuna-Eesti rühmad, noorte segarühmad, leelotajad ja kõnekoor. Kiigestseeni osana tantsiti tantsupeol esmakordselt Mikkeli setu tants “Otsapandjatse” ja mängiti rahvamänge. Traditsiooniliselt lõppes tantsupidu “Tuljakuga”, mis sel korral kandis veidi teist tähendust. Mõned kuud enne laulupidu oli lahkunud tantsu looja Anna Raudkats. Tantsupeol osales 5049 tantsijat ja saatjat.

TANTSUPEO JUHID

Rahvatantsude üldjuhid Ullo Toomi, Alfred Raadik Naisrahvatantsurühmade üldjuht Heino Aassalu Laste rahvatantsurühmade üldjuht Niina Raadik Võimlemisrühmade üldjuht Valli Tarvas Ühendatud Lõuna-Eesti rahvatantsurühmade juht Heljo Mikkel Muusika üldjuht Helmut Orusaar Lavastaja Leo Kalmet Kunstnik Voldemar Peil Segarahvatantsurühmade üldjuhi assistendid Naima Ebrok, Salme Valgemäe Noorte segarühmade üldjuhi assistendid Linda Raus, Aleks Raja Naisrahvatantsurühmade üldjuhi assistendid Ott Valgemäe, Nelli Uustalu Laste rahvatantsurühmade üldjuhi assistendid Kai Leete, Ilka Tomingas, Minni Vähi, Ilmar Tamm Puhkpilli koondorkestri, Eesti Raadio puhkpilliansambli dirigent Helmut Orusaar Rahvamuusika koondorkestri dirigent Uno Veenre Eesti Raadi estraadiorkestri dirigent Uno Veenre Noorte viiuldajate ansambli dirigent Erich Loit J. Tombi nim. Kultuurihoone vene rahvapilliorkestri dirigent G. Medvedjev Kutsehariduse Peavalitsuse Noorsoo Kultuuripalee akordionistide orkester Venda Tammann Leelotaja Laine Mesikäpp, setu leelotajad Vahetekstid Arvi Siig

TANTSUPEO KAVA

PROLOOG

Ühendatud rahvatantsurühmad, helletajad, puhkpilliorkester, kõnekoor

LASTERÜHMAD

MULGI POLKA Eesti rahvamuusika ja -tants Lavastus Niina Raadik MEISTRIMEHED Saksa rahvamuusika Tantsumäng Lavastus Ullo Toomi SÜIT SOOME TANTSUDEST Soome rahvamuusika ja -tantsud Lavastus Ullo Toomi JÄNKUDE TANTS Muusika Vello Lipand Koreograafia Niina ja Alfred Raadik

NOORTE SEGARÜHMAD

VÄNDRA POLKA Eesti rahvamuusika ja -tants Lavastus Alfred Raadik PIKK INGLISKA Eesti rahvamuusika ja -tants Lavastus Alfred Raadik ja Ullo Toomi SUDMALINAS Läti rahvamuusika ja -tants

NAISRÜHMAD

LINAKE Valgevene rahvamuusika ja -tants Lavastus Heino Aassalu ZANG Tadžiki rahvamuusika ja -tants Lavastus Nelli Uustalu

SEGARÜHMAD

KETIKE Vene rahvamuusika ja -tants SÕEL Ukraina rahvamuusika Gutsuuli rahvatants

NAISVÕIMLEJAD

RUKKIRÄÄK Muusika Juhan Jürme Lavastus H. Preikoch, Valli Tarvas

NOORTE VIIULDAJATE ANSAMBEL

PIONEERIDE MARSS Muusika Eugen Kapp ITAALIA POLKA Muusika Sergei Rahmaninov

NAISRÜHMAD

TARGA REHEALUNE Muusika Lydia Auster Eesti rahvatants Lavastus Heino Aassalu KALURINEIUD Muusika Leo Tauts Koreograafia H. Talmet

KIIGESTSEEN

Ühendatud Lõuna-Eesti rahvatantsurühmad, noorte segarühmad, leelotajad, kõnekoor

OTSAPANDJATSE Muusika Elmar Luhats, setu rahvaviisid Koreograafia Heljo Mikkel, setu tantsud RAHVAMÄNGUD Muusika Uno Veenre Rahvamängude põimiku seade Heljo Mikkel KIIGEMÄNG Muusika Ants Sõber, Heldur Vaabeli motiividel Koreograafia Heljo Mikkel

NAISRÜHMAD

TÜHJAJUTUTANTS Eesti rahvamuusika ja -tants Lavastus Heino Aassalu ja Ullo Toomi MEIE POLKA Muusika Kuno Areng Koreograafia Nelli Uustalu

MEES- JA POISTERÜHMAD

KUKETANTS Leedu rahvatants ja -muusika Lavastus J. Lingys

SEGARÜHMAD

KAEVURITE TANTS Muusika Boris Kõrver Koregraafia E. Loo VIIRG- JA RINGTANTS Eesti rahvamuusika Koreograafia Anna Raudkats

LÕPUSTSEEN Ühendatud rahvatantsurühmad, koondpuhkpilliorkester

TULJAK Muusika Miina Härma ja Raimond Kull Sõnad Karl Ferdinand Karlson Koregraafia Anna Raudkats