VI TANTSUPIDU

tp-1960Nõukogude Eesti 1960. aasta üldlaulupidu ja rahvakunstiõhtu

19.-21. juuli 1960 Tallinnas

1960. aasta peol peeti nii laulu- kui tantsupidu suuresti sellises vormis nagu seda tänapäevalgi tehakse. Tantsupeol osalesid sel korral vaid tantsijad ja võimlejad, keda saatsid rahvamuusikud. Esimest korda prooviti tantsida kogu kontsert ühest teemast läbivalt, 1960. aastal oli selleks teemaks pulm kolhoosis. Laulupidu peeti esimest korda uuel Alar Kotli projekti järgi ehitatud laululaval. Laulukaare kõrvale püstitati 42 meetri kõrgune tuletorn, kus süüdatakse laulupeo ajal alati tuli. Esimest korda laulsid peol poistekoorid. Spontaanselt ja võimude otsustele vastuoksa kõlas viimase lauluna Gustav Ernesaksa “Mu isamaa on minu arm”, mis järgmistel laulupidudel oli juba ametlikult osa laulupeo finaalist. Laulu- ja tantsupidu segas erakordselt halb ilm. Tantsijad pidasid peaproovi lausvihmas ning hoolimata pikkadest pesunöörirividest, mis ööbimiskohti kaunistasid, esinesid paljud järgmistel kontsertidel märgade rahvarõivastega. Peoliste ühisele rongkäigule järgnema pidanud I laulupeo kontsert jäi aga paduvihma tõttu hoopis ära.

PEO AJAKAVA

19. juulil kell 20 rahvakunstiõhtu I etendus Komsomoli nim. staadionil 20. juulil rongkäik kell 18 laulupeo I kontsert Tallinna Lauluväljakul (ei toimunud vihma tõttu) kell 21 rahvakunstiõhtu II etendus Komsomoli nim. staadionil 21. juulil kell 13 laulupeo I ja II kontsert Ühendkooride üldjuhid Gustav Ernesaks, Jüri Variste Rahvakunstiõhtu aujuht Anna Raudkats Rahvakunstiõhtu pealavastaja Leo Kalmet
Teine Komsomoli (Kalevi) staadionil peetud pidu oli senist enam tantsupeo nägu – esinesid vaid tantsijad ja võimlejad, keda saatsid rahvamuusikud. Esimest korda oli kogu etendusel kandev teema, mis sidus kõik etteasted kolhoosi pulmapeoks – toonase sõnastuse kohaselt rahvaste sõprusest jutustavaks lavastuseks, kus lähtuti eesti rahvuslikest kommetest. Lisaks tantsudele esitati rahvastseen eesti rahvuslike pulmakommetega. “Abiellujad on kahekümne-aastased kolhoosinoored, seega ühevanused Eesti NSV-ga. Nende pulmapidu langeb ühte Eesti NSV aastapäeva pidustustega”, kirjutati rahvakunstiõhtu kavas. Erinevatel sõnalistel osadel oli tantsupeo tervikuks põimisel tähtis roll, ühtlasi tuli nende kaudu väljendada ajastu ideoloogilisi suundumusi. Tantsupeo proloogi ja epiloogi read oli kirjutanud Paul Rummo. Neis ülistati tantsijaid, muistset vabadusvõitlust, rahvaste sõprust ja rahu. Laine Mesikäpa helletus peo alguses kutsus traditsiooniliselt kõiki peost osa võtma ja tantsima. Eriti palava aplausi pälvis Ullo Toomi seatud eesti rahvatants “Kuppari-Muia”, kus 1500 tantsijat moodustasid tantsumurule 4 preesi kujundid – kividega Muhu, kodaratega Lihula, Paistu ja viikingite preesid. Tantsupidu lõppes traditsiooniliselt Anna Raudkatsi “Tuljakuga”. “Tuljaku” ajal põlesid iga tantsijate ringi keskel tõrvikud, mis koondusid lõpetuseks suureks tulesõõriks. Tantsupeol osales 4500 tantsijat ja saatjat.

PEO JUHID

Aujuht Anna Raudkats Pealavastaja Leo Kalmet Rahvakunstiõhtu üldjuht Vambola Markus Rahvatantsude üldjuht Ullo Toomi Muusika üldjuht ja kujundaja Gennadi Podelski Kunstiline kujundaja Voldemar Peil Naisrühmade üldjuht Heino Aassalu Lasterühmade üldjuht Ott Valgemäe Tallinna ühendatud naisvõimlemisrühmade üldjuhid Ilse Mikko ja Hilda Preikoch Ühendatud akrobaatide rühma üldjuht Enn Loo Rahvamuusika- ja puhkpilliorkestrite dirigendid Jaan Kääramees ja Gennadi Podelski J. Tombi nim. Kultuurihoone vene rahvapilliorkestri ja naiskoori dirigendid Antonina Gurjeva ja Georgi Medvedjev TRÜ rahvakunstiansambli rahvapilliorkestri ja TRÜ segakoori juht Elmar Luhats ENSV Kutsehariduse Peavalitsuse Ansambli Isetegevusliku teatri “Noorus” rahvamängude rühma juht Hannes Kelder Vahetekstide autor Astrid Pirn Vahetekstide lugejad Alfred Rebane ja Laine Mesikäpp

PEO KAVA

AVAMINE

RAHVAKUNSTIÕHTUST OSAVÕTJATE JA KÜLALISRÜHMADE PARAAD JA AVASÕNA NSV LIIDU HÜMN Muusika Aleksandr Aleksandrov Sõnad Sergei Mihhalkov ja Garold El-Registan Tõlge Vladimir Beekman EESTI NSV HÜMN Muusika Gustav Ernesaks Sõnad Johannes Semper RAHVATANTSIJATEST MOODUSTATUD KIRI “ELAGU ENSV XX” PEOKUTSE (HELLETAMINE) Laine Mesikäpp ja Tallinna Haridustööliste Naiskoor PIDUPÄEVA PROLOOG Paul Rummo Esitus Aino Talvi, Valdeko Ratassepp, Alfred Rebane, Inna Taarna, Sergei Poljakov

SEGARAHVATANTSURÜHMAD

INTERMEEDIUM “OIGE JA VASEMBA” SAMMUGA KOSJATANTS Eesti rahvamuusika Koreograafia Ullo Toomi Saade rahvamuusikaorkester VENE RINGTANTS Vene rahvamuusika Koreograafia T. Ustinova Saade J. Tombi nim. Kultuurihoone vene rahvapilliorkester

LASTERAHVATANTSURÜHMAD

ÕEKESED ÕÕTSUMAIE Muusika Valter Ojakäär Koreograafia Helmi Tohvelmann Saade rahvamuusikaorkester KIIGADI-KAAGADI Eesti rahvamuusika ja -tants Saade rahvamuusikaorkester REŽANKA-OBKROČAK Tšehhi tantsusüit Rahvamuusika Tantsuseade Heino Aassalu

AKROBAATIDE RÜHM

AKROBAATILINE ETÜÜD Muusika Vello Lipandi Koreograafia Enn Loo Saade rahvamuusikaorkester

SEGARAHVATANTSURÜHMAD

RUTSAVIETIS Läti rahvamuusika ja -tants Saade akordionistide ansambel KUPPARI-MUIA Preesitants Eesti rahvamuusika Koreograafia Ullo Toomi KOIVISTO POLKA SAPPO Soome rahvamuusika ja -tantsud Saade rahvamuusikaorkester

PULMAD KOLHOOSIS

Rahvastseen eesti rahvuslikkude pulmakommetega Pulmastseeni tekstid Laine Mesikäpp Osalejad Laine Mesikäpp, Lembit Anton, Johannes Rebane, segarahvatantsurühm, rahvamängude rühm, naiskoor, isetegevuslikud näitlejad, külalisrühmad

NAISRAHVATANTSURÜHMAD

VÖÖKUDUJUAD Muusika Gennadi Podelski Koreograafia Helju Mikkel Saade TRÜ rahvakunstiansambli rahvapilliorkester TULID NEIUD AASALE Vene rahvamuusika Koreograafia A. Tratsevskaja Saade J. Tombi nim. Kultuurihoone vene rahvapilliorkester ja naiskoor KIP-KÕPSADI Muusika Vello Lipandi Koreograafia Salme ja Ott Valgemäe Saade rahvamuusikaorkester NEIUKESED-NOORUKESED Muusika Vello Lipandi Eesti rahvatants Tantuseade H. Talmet Saade rahvamuusikaorkester KARIKAZO Ungari rahvatants Muusika Vello Lipandi Koreograafia Heino Aassalu Saade rahvamuusikaorkester

SEGA- JA MEESRAHVATANTSURÜHMAD

SUURTANTS Muusika Uno Naissoo Koreograafia Salme ja Ott Valgemäe Saade rahvamuusikaorkester SÕLESEPAD Muusika I. Voites Koreograafia Helju Mikkel Saade TRÜ rahvakunstiansambli puhkpilliorkester ja TRÜ segakoor

MEESRÜHMAD

HÄRJATANTS Muusika Gustav Ernesaks Koreograafia Ullo Toomi Saade puhkpilliorkester

SEGA- JA MEESRAHVATANTSURÜHMAD

GYVATARAS Leedu rahvamuusika ja -tants Koreograafia J. Lingys Saade rahvamuusikaorkester LJAVONIHHA Valgevene rahvamuusika ja -tants Koreograafia N. Taarna Saade akordionistide ansambel

TALLINNA ÜHENDATUD VÕIMLEMISRÜHMAD

HARJUTUS TÕRVIKUTEGA HARJUTUS LINIKUTEGA Muusika F. Joon Koreograafia Ilse Mikko ja Hilda Preikoch Saade rahvamuusikaorkester

SEGARAHVATANTSURÜHMAD

TULJAK Muusika Miina Härma Sõnad Karl Ferdinand Karlson Koreograafia Anna Raudkats Saade puhkpilliorkester ja Eesti Raadio segakoor

FINAAL – KOGU TEGELASKOND

EPILOOG Paul Rummo Esitajad Valdeko Ratassepp, Alfred Rebane, Sergei Poljakov EESTI LIPP Lõpumarss Muusika Gennadi Podelski Sõnad Paul Rummo