VI TANTSUPIDU (1960)

Aeg: 19.-21. juuli 1960

Asukoht: Tallinn - Komsomoli-nimeline staadion (tänane Kalevi staadion)

Korraldaja: Üldlaulupeo Peakomisjon ja Rahvaloomingu Maja

Algupärane nimetus: Nõukogude Eesti 1960. aasta üldlaulupidu ja rahvakunstiõhtu

tp-1960

1960. aasta peol peeti nii laulu- kui tantsupidu suuresti sellises vormis nagu seda tänapäevalgi tehakse. Tantsupeol osalesid sel korral vaid tantsijad ja võimlejad, keda saatsid rahvamuusikud. Esimest korda prooviti tantsida kogu kontsert ühest teemast läbivalt, 1960. aastal oli selleks teemaks pulm kolhoosis.

Laulupidu peeti esimest korda uuel Alar Kotli projekti järgi ehitatud laululaval. Laulukaare kõrvale püstitati 42 meetri kõrgune tuletorn, kus süüdatakse laulupeo ajal alati tuli. Esimest korda laulsid peol poistekoorid. Spontaanselt ja võimude otsustele vastuoksa kõlas viimase lauluna Gustav Ernesaksa “Mu isamaa on minu arm”, mis järgmistel laulupidudel oli juba ametlikult osa laulupeo finaalist.

Laulu- ja tantsupidu segas erakordselt halb ilm. Tantsijad pidasid peaproovi lausvihmas ning hoolimata pikkadest pesunöörirividest, mis ööbimiskohti kaunistasid, esinesid paljud järgmistel kontsertidel märgade rahvarõivastega. Peoliste ühisele rongkäigule järgnema pidanud I laulupeo kontsert jäi aga paduvihma tõttu hoopis ära.

PEO AJAKAVA

19. juulil
kell 20 rahvakunstiõhtu I etendus Komsomoli nim. staadionil

20. juulil
rongkäik
kell 18 laulupeo I kontsert Tallinna Lauluväljakul (ei toimunud vihma tõttu)
kell 21 rahvakunstiõhtu II etendus Komsomoli nim. staadionil

21. juulil
kell 13 laulupeo I ja II kontsert

Ühendkooride üldjuhid Gustav Ernesaks, Jüri Variste
Rahvakunstiõhtu aujuht Anna Raudkats
Rahvakunstiõhtu pealavastaja Leo Kalmet


Teine Komsomoli (Kalevi) staadionil peetud pidu oli senist enam tantsupeo nägu – esinesid vaid tantsijad ja võimlejad, keda saatsid rahvamuusikud. Esimest korda oli kogu etendusel kandev teema, mis sidus kõik etteasted kolhoosi pulmapeoks – toonase sõnastuse kohaselt rahvaste sõprusest jutustavaks lavastuseks, kus lähtuti eesti rahvuslikest kommetest. Lisaks tantsudele esitati rahvastseen eesti rahvuslike pulmakommetega. “Abiellujad on kahekümne-aastased kolhoosinoored, seega ühevanused Eesti NSV-ga. Nende pulmapidu langeb ühte Eesti NSV aastapäeva pidustustega”, kirjutati rahvakunstiõhtu kavas.

Erinevatel sõnalistel osadel oli tantsupeo tervikuks põimisel tähtis roll, ühtlasi tuli nende kaudu väljendada ajastu ideoloogilisi suundumusi. Tantsupeo proloogi ja epiloogi read oli kirjutanud Paul Rummo. Neis ülistati tantsijaid, muistset vabadusvõitlust, rahvaste sõprust ja rahu. Laine Mesikäpa helletus peo alguses kutsus traditsiooniliselt kõiki peost osa võtma ja tantsima.

Eriti palava aplausi pälvis Ullo Toomi seatud eesti rahvatants “Kuppari-Muia”, kus 1500 tantsijat moodustasid tantsumurule 4 preesi kujundid – kividega Muhu, kodaratega Lihula, Paistu ja viikingite preesid. Tantsupidu lõppes traditsiooniliselt Anna Raudkatsi “Tuljakuga”. “Tuljaku” ajal põlesid iga tantsijate ringi keskel tõrvikud, mis koondusid lõpetuseks suureks tulesõõriks.

Tantsupeol osales 4500 tantsijat ja saatjat.

PEO KAVA

AVAMINE

RAHVAKUNSTIÕHTUST OSAVÕTJATE JA KÜLALISRÜHMADE PARAAD JA AVASÕNA

NSV LIIDU HÜMN
Muusika Aleksandr Aleksandrov
Sõnad Sergei Mihhalkov ja Garold El-Registan
Tõlge Vladimir Beekman

EESTI NSV HÜMN
Muusika Gustav Ernesaks
Sõnad Johannes Semper

RAHVATANTSIJATEST MOODUSTATUD KIRI “ELAGU ENSV XX”

PEOKUTSE (HELLETAMINE)
Laine Mesikäpp ja Tallinna Haridustööliste Naiskoor

PIDUPÄEVA PROLOOG
Paul Rummo
Esitus Aino Talvi, Valdeko Ratassepp, Alfred Rebane, Inna Taarna, Sergei Poljakov

SEGARAHVATANTSURÜHMAD

INTERMEEDIUM “OIGE JA VASEMBA” SAMMUGA

KOSJATANTS
Eesti rahvamuusika
Koreograafia Ullo Toomi
Saade rahvamuusikaorkester

VENE RINGTANTS
Vene rahvamuusika
Koreograafia T. Ustinova
Saade J. Tombi nim. Kultuurihoone vene rahvapilliorkester

LASTERAHVATANTSURÜHMAD

ÕEKESED ÕÕTSUMAIE
Muusika Valter Ojakäär
Koreograafia Helmi Tohvelmann
Saade rahvamuusikaorkester

KIIGADI-KAAGADI
Eesti rahvamuusika ja -tants
Saade rahvamuusikaorkester

REŽANKA-OBKROČAK
Tšehhi tantsusüit
Rahvamuusika
Tantsuseade Heino Aassalu

AKROBAATIDE RÜHM

AKROBAATILINE ETÜÜD
Muusika Vello Lipandi
Koreograafia Enn Loo
Saade rahvamuusikaorkester

SEGARAHVATANTSURÜHMAD

RUTSAVIETIS
Läti rahvamuusika ja -tants
Saade akordionistide ansambel

KUPPARI-MUIA
Preesitants
Eesti rahvamuusika
Koreograafia Ullo Toomi

KOIVISTO POLKA
SAPPO
Soome rahvamuusika ja -tantsud
Saade rahvamuusikaorkester

PULMAD KOLHOOSIS

Rahvastseen eesti rahvuslikkude pulmakommetega
Pulmastseeni tekstid Laine Mesikäpp
Osalejad Laine Mesikäpp, Lembit Anton, Johannes Rebane, segarahvatantsurühm, rahvamängude rühm, naiskoor, isetegevuslikud näitlejad, külalisrühmad

NAISRAHVATANTSURÜHMAD

VÖÖKUDUJUAD
Muusika Gennadi Podelski
Koreograafia Helju Mikkel
Saade TRÜ rahvakunstiansambli rahvapilliorkester

TULID NEIUD AASALE
Vene rahvamuusika
Koreograafia A. Tratsevskaja
Saade J. Tombi nim. Kultuurihoone vene rahvapilliorkester ja naiskoor

KIP-KÕPSADI
Muusika Vello Lipandi
Koreograafia Salme ja Ott Valgemäe
Saade rahvamuusikaorkester

NEIUKESED-NOORUKESED
Muusika Vello Lipandi
Eesti rahvatants
Tantuseade H. Talmet
Saade rahvamuusikaorkester

KARIKAZO
Ungari rahvatants
Muusika Vello Lipandi
Koreograafia Heino Aassalu
Saade rahvamuusikaorkester

SEGA- JA MEESRAHVATANTSURÜHMAD

SUURTANTS
Muusika Uno Naissoo
Koreograafia Salme ja Ott Valgemäe
Saade rahvamuusikaorkester

SÕLESEPAD
Muusika I. Voites
Koreograafia Helju Mikkel
Saade TRÜ rahvakunstiansambli puhkpilliorkester ja TRÜ segakoor

MEESRÜHMAD

HÄRJATANTS
Muusika Gustav Ernesaks
Koreograafia Ullo Toomi
Saade puhkpilliorkester

SEGA- JA MEESRAHVATANTSURÜHMAD

GYVATARAS
Leedu rahvamuusika ja -tants
Koreograafia J. Lingys
Saade rahvamuusikaorkester

LJAVONIHHA
Valgevene rahvamuusika ja -tants
Koreograafia N. Taarna
Saade akordionistide ansambel

TALLINNA ÜHENDATUD VÕIMLEMISRÜHMAD

HARJUTUS TÕRVIKUTEGA

HARJUTUS LINIKUTEGA
Muusika F. Joon
Koreograafia Ilse Mikko ja Hilda Preikoch
Saade rahvamuusikaorkester

SEGARAHVATANTSURÜHMAD

TULJAK
Muusika Miina Härma
Sõnad Karl Ferdinand Karlson
Koreograafia Anna Raudkats
Saade puhkpilliorkester ja Eesti Raadio segakoor

FINAAL – KOGU TEGELASKOND

EPILOOG
Paul Rummo
Esitajad Valdeko Ratassepp, Alfred Rebane, Sergei Poljakov

EESTI LIPP
Lõpumarss
Muusika Gennadi Podelski
Sõnad Paul Rummo

PEO JUHID

Aujuht Anna Raudkats
Pealavastaja Leo Kalmet
Rahvakunstiõhtu üldjuht Vambola Markus
Rahvatantsude üldjuht Ullo Toomi
Muusika üldjuht ja kujundaja Gennadi Podelski
Kunstiline kujundaja Voldemar Peil
Naisrühmade üldjuht Heino Aassalu
Lasterühmade üldjuht Ott Valgemäe
Tallinna ühendatud naisvõimlemisrühmade üldjuhid Ilse Mikko ja Hilda Preikoch
Ühendatud akrobaatide rühma üldjuht Enn Loo
Rahvamuusika- ja puhkpilliorkestrite dirigendid Jaan Kääramees ja Gennadi Podelski
J. Tombi nim. Kultuurihoone vene rahvapilliorkestri ja naiskoori dirigendid Antonina Gurjeva ja Georgi Medvedjev
TRÜ rahvakunstiansambli rahvapilliorkestri ja TRÜ segakoori juht Elmar Luhats
ENSV Kutsehariduse Peavalitsuse Ansambli Isetegevusliku teatri “Noorus” rahvamängude rühma juht Hannes Kelder
Vahetekstide autor Astrid Pirn
Vahetekstide lugejad Alfred Rebane ja Laine Mesikäpp