V LAULUPIDU

Eesti Rahwa Wabastuse Seitsme-kümne-wiie Aasta Juubeli Tänulaulupidu

18.-20. juuni 1894 Tartus

lp-1894Viies üldlaulupidu toimus üsna keerulistes oludes. Venestuse tõttu oli 1893. aastal suletud Eesti Kirjameeste Selts, kes oli korraldanud eelmise laulupeo. Korraldamise juhtrolli võttis sel korral üle Eesti Käsitööliste Abiandmiseselts koostöös Vanemuise seltsiga. Peotoimkonna esimeheks valiti Tartu linnapea Woldemar von Bock ja sekretäriks Jaan Tõnisson. Nagu ka eelmisel laulupeol olid muusikatoimkonnas mitmed heliloojad ja koorijuhid, kellest mõned, nimelt Karl August Hermann, Johannes Kappel ja Konstantin Türnpu ja David Otto Wirkhaus ka laulupeol dirigeerisid. Kaks dirigenti – Kappel ja Türnpu olid juba professionaalsed muusikud. Mõlemad olid lõpetanud Peterburi konservatooriumi oreli erialal. Peo kavas oli umbes 50 laulu, mis kanti ette kolmel kontserdil. Suur oli eesti rahvaviisi seadete ja eesti heliloojate teoste osakaal. Lisaks eelmainitutele kanti ette ka Miina Hermann (Härma), Aleksander Läte, Friedrich Saebelmanni ja Aleksander Kunileiu loomingut. Sarnaselt eelmistele pidudele kanti ette saksa heliloojate laule ning venestusajale iseloomulikult oli kavas ka vene heliloojate teoseid. Laulupidudele omaselt esitati ka laule, mis ei olnud kavas kirjas. 19. sajandi lõpukümnenditeks oli lauluks, mida spontaanselt pidude lõpus laulda armastati Fredrik Paciuse ja Johann Voldemar Jannseni “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”, mis kandis meelsust, mis võimudele alati meeltmööda polnud. V üldlaulupeol kõlas see spontaanselt ilmaliku kontserdi lõpus. Viimane Tartus toimunud üldlaulupidu toimus nagu esimenegi Ressource’i aias. Peo ajakava jälgis traditsioonilist rada. Esimesel päeval äratusmängud, rongkäik koos tervituskõnede ja riigihümni laulmisega, järgnes vaimulik kontsert. Teisel päeval oli ilmalik kontsert ja kolmandal päeval võistulaulmine ja -mängimine. Õhtul koguneti kõnedega pidusöökidele või etendusi vaatama – sel korral mängis Vanemuise selts oma aias Carl Maria von Weberi “Preciosa ehk mustlastüdrukut”. Esimest korda toimusid laulupeo raames solistide kontserdid – esinesid lauljad Aino Tamm ja E. Salme, metsasarvemängija Jaan Tamm, viiuldaja J. Neiup ja Seitz. Võistulaulmisest võttis osa 11 segakoori, 8 meeskoori ja 6 orkestrit. Laulupeost võttis osa 131 sega-, 94 meeskoori ja 38 puhkpilliorkestrit, kokku 3951 lauljat ja mängijat, lisaks 85 külalislauljat Riiast, Narvast ja Valgast.

PEO AJAKAVA

Laupäeval, 18. juunil kell 5.30 mängukooride peaproov kell 7 laulukooride peaproov kell 8 koraalide mängimine kirikutornidest kell 11 pidu-jumalateenistus kohalikes kirikutes kell 13 rongkäik piduplatsilt raekojaplatsile. A. Lvovi “Keisri laulu” laulmine. Rongkäik tagasi piduplatsile kell 17 vaimulik kontsert õhtul pidusöök lauakõnedega Pühapäeval, 19. juunil kell 8 mängu- ja laulukooride peaproov kell 16 ilmalik kontsert õhtul üksikute kunstnikke soolo-kontsert Esmaspäeval, 20. juunil Ennelõunal laulu- ja mängukooride peaproov, võistulaulmisest osavõtjate laul ja mäng kell 15 ühendatud ja üksikute kooride kontsert

LAULUPEO JUHID

Peotoimkonna esimees Woldemar von Bock Peotoimkonna sekretär Jaan Tõnisson Muusikatoimkonna liikmed Konstantin Türnpu, Johannes Kappel, Karl August Hermann, David Otto Wirkhaus jt Kooride dirigendid Karl August Hermann, Johannes Kappel, Konstantin Türnpu Puhkpilliorkestrite dirigent David Otto Wirkhaus

LAULUPEO KAVA

Vaimulik kontsert

KÕIK KOORID

KIIDA NÜÜD ISSANDAT Koraal

SEGAKOOR

PÜHA Muusika Joseph Schuster Tõlge Friedrich Kuhlbars PÄEWAD JA NÄDALAD Muusika Ferdinand Hšörschelmann HÕISAKE TAEWAD Muusika Konstantin TüŸrnpuu

MÄNGUKOOR

SEE AINUS Muusika Ch. Rink 15 minutit vaheaega

MÄNGUKOOR

MU WIIMNE TEE Muusika Ed. Kiesler

MEESKOOR

PALWE Muusika Karl August Hermann Sõnad Friedrich Reinhold Kreutzwald TAEWAS JA MAA KAOWAD Muusika Friedrich Brenner ISSA-MEIE PALWE Muusika Oskar Schepsky LOOTJA PALWE Muusika Ludwig van Beethoven Sõnad Karl August Hermann PÜHA Muusika Franz Schubert Tõlge Karl August Hermann AUU JUMALALE Muusika M. Hauptmann Tõlge Karl August Hermann

MÄNGUKOOR

OH SA, SUUR JUMAL Muusika M. Stadler 15 minutit vaheaega

MÄNGUKOOR

KARJASE PÜHAPÄEWA LAUL Muusika C. Kreuzer

MEES-, SEGA- JA MÄNGUKOOR

KIITUSE LAUL Muusika Karl August Hermann ja David Otto Wirkhaus Sõnad Karl August Hermann

SEGAKOOR

SA, ISRAELI KARJANE Muusika Dmitri Bortnianski Tõlge Karl August Hermann KIIDETUD OLE SA Muusika Pekka Juhani Hannikainen Tõlge Karl August Hermann

KAKS SEGAKOORI

PÜHA Muusika Felix Mendelssohn Bartholdy

Ilmalik kontsert

MÄNGUKOOR

KEISRI KUTSE Muusika R. Clarens

SEGAKOOR

RÕÕMU HÄÄLED Muusika Christoph Willibald von Gluck Tõlge Adalbert Hugo Willigerode PÜHENDAN KÕIK KALLILE Muusika Miina Hermann Sõnad Anna Haava ÜLES! Eesti rahvaviis Seade Karl August Hermann SOKUKENE Eesti rahvaviis Seade Karl August Hermann KEWADELE Muusika Nicolai von Wilm Sõnad Karl August Hermann KEWADE RÕÕM Muusika Henrik Gustaf Borenius Tõlge Karl August Hermann

MÄNGUKOOR

MÄE KALDAL Muusika Ed. Kiesler 10 minutit vaheaega

MÄNGUKOOR

MAAWÄGI RAHU AJAL Muusika Ed. Kiesler

MEESKOOR

EESTIMAALE Muusika Friedrich Saebelmann ÕRN, HELLA NEIU Muusika Konstantin Türnpuu Sõnad Hans Mülleri järele Jaan Tõnisson PÄIKESELE* Muusika Johannes Kappel Sõnad Mihkel Veske ARG KOSILANE Eesti rahvaviis Üleskirjutus Johannes Eglon Seade Aleksander Kunileid Sõnad Friedrich Reinhold Kreutzwald KUKKU SA, KÄGU Eesti rahvaviis Üleskirjutus ja seade Karl August Hermann Sõnad eeposest “Kalevipoeg” SUWE ÕHTU Muusika Pjotr Tšaikovski Sõnad Mihhail Lermontov Tõlge Karl August Hermann EESTI LAUL Muusika Franz Mair Sõnad soomekeelse salmiku põhjal Mihkel Veske

MÄNGUKOOR

SCHAH NASSR-ED-DIN Muusika Ed. Kiesler 15 minutit vaheaega

MÄNGUKOOR

HÄÄD ÕNNE Muusika Ed. Kiesler

MEES-, SEGA- JA MÄNGUKOOR

ARMAS ISAMAA Muusika Karl August Hermann ja David Otto Wirkhaus Sõnad Karl August Hermann

SEGAKOOR

ÕHTUL Muusika Konstantin Türnpuu Sõnad Anna Haava WÕÕRSIL Muusika Johannes Kappel Sõnad Ado Piirikivi TÜHI LOOTUS Muusika Mihhail Glinka Seade Vladimir Sokolov OH KEVADE Muusika Johannes Kappel

MÄNGUKOOR

LAULGE Muusika Ed. Kiesler Ühendatud ja üksikute kooride kontsert

MÄNGUKOOR

KELLUKENE METSAS Muusika Ed. Kiesler

MEES-, SEGA- JA MÄNGUKOOR

PALWE Muusika Étienne-Nicolas Méhul Seade Karl August Hermann ja David Otto Wirkhaus Tõlge Karl August Hermann

ÜKSIKUTE MEESKOORIDE VÕIDULAUL

MÄNGUKOOR

KÜLG KÜLJE JUURES Muusika Ed. Kiesler 10 minutit

SEGAKOOR

ISAMAA LAUL Muusika Gabriel Linsén

MÄNGUKOOR

SÕJAMEHE ARMSAMAD HELID, MARSS Muusika C. Messer

ÜKSIKUTE SEGAKOORIDE VÕISTULAULUD

MÄNGUKOOR

HUSARI-MARSS Muusika Ed. Kiesler 15 minutit vaheaega

MEESKOOR

OH KALLIS, KAUNIS PÕHJALA Muusika Aleksander Läte Sõnad M. Lillenupp

ÜKSIKUTE MÄNGUKOORIDE VÕISTUMÄNG

MÄNGUKOOR

IRENE MARSS Muusika Ed. Kiesler

MEESKOOR

SÕJALAUL Muusika Johannes Kappel

KÕIK KOORID

KEISRILAUL Muusika Aleksei Lvov OH WÕTKEM JUMALAT Koraal * Laul oli kavas, aga jäi ette kandmata, kuna oli kooridele liiga keerukas.