II TANTSUPIDU (1939)

Aeg: 16.-18. juuni 1939

Asukoht: Tallinn - Kadrioru staadion

Korraldaja: Eesti Spordi Keskliit

Algupärane nimetus: II Eesti Mängud

tp-1939

Mängud avati 16. juunil Kadrioru staadionil osalejate piduliku sissemarsiga. Kõige esimestena sammusid rahvatantsijad, siis efektselt lumivalges meesvõimlejad, nende järel rahvapillimängijad ja sportlased. Järgmine päev oli täidetud spordivõistlusega, tantsijad ja võimlejad tegid proove kolmanda päeva pidustusteks.
Pühapäeval, 18. juunil algas päev rongkäiguga Vabaduse väljakult Kadrioru staadionile. Nagu ka eelmisel korral defileerisid tantsijad, võimlejad ja sportlased Kadrioru lossi ees president Konstantin Pätsile ja tema aukülalistele. Järgnesid pidustused, mille juhatas sisse presidendi kõne. Järgnesid teatevõistlused, võimlejate ja rahvatantsijate esinemine.

Päevaleht kirjeldas rahvatantsijate esinemist 19. juuni lehes just nii: “Tantsijatest täitus terve väljak. Neist moodustati mitukümmend ringi, mille keskel asetses ringijuht. Rahvapillimeeste kolonn astus üle väljaku “Kui Kungla rahvas” viisi mängides tribüüni ette, et saata prof. Vedro juhtimisel tantsuettekandeid. Esimeseks ettekandeks oli “Viruvalts”, mida tantsiti paarikaupa ristis kättega. /—/ Hoogsast “Vändra polkast” näis elustuvat isegi staadioni pind /—/ Järgmised kaks tantsu – “Vananaiste löss” ja “Pulgatants” – oli kummagi soo jaoks eritants. Neist esimese juures vaatasid mehed ringi keskkohta koondunult pealt naiste tantsu, kuna “Pulgatantsu” juures olid osad ümber vahetatud.” Järgmiseks tantsuks oli “Jooksupolka”, mis meeldis publikule sedavõrd, et seda korrati. Lõputantsuna tantsiti “tulist ja hoogsat” Anna Raudkatsi “Tuljakut”, mis katkematu aplausi tõttu samuti teist korda tantsiti.

Pidustustest võttis osa umbes 1800 tantsijat.

AJAKAVA

Pühapäeval, 18. juunil
kell 10.50 Eesti Mängude Peakomitee esimehe Karl Terrase tervitus tegelaskonnale
kell 11 rongkäigu algus
kell 12.15 defilee Vabariigi Presidendi ja aukülaliste ees Kadrioru lossi esisel
kell 15 Vabariigi Presidendi saabumine ja tema vastuvõtmine. Üldlipu heiskamine ja Vabariigi Presidendi kõne
kell 16 esinemised staadionil, mängude finaal

PEO KAVA

Konstantin Pätsi kõne

SPORTMÄNGUD JA VÕIMLEMINE

Pendelteatejooks poistele 20×100 meetrit

Meeste mass-esinemine võimlemises

Naiste mass-esinemine võimlemises

Naisvalikrühmade esinemine võimlemises

1500 meetri lõppvõistlus meestele

Teatejooksu 4×400 meetri lõppvõistlus meestele

RAHVATANTSU ETTEKANDED

RAHVAPILLIMEHED

KUI KUNGLA RAHVAS
Muusika Karl August Hermann

SEGARÜHMAD

VIRU VALSS
Eesti rahvamuusika ja -tants

VÄNDRA POLKA
Eesti rahvamuusika ja -tants

SEGARÜHMADE NAISED

VANANAISTE LÖSS
Eesti rahvamuusika ja -tants

SEGARÜHMADE MEHED

PULGATANTS
Muusika Enn Võrk
Koreograafia Anna Raudkats

SEGARÜHMAD

JOOKSUPOLKA
Eesti rahvamuusika ja -tants

JAMAJA LABAJALG
Eesti rahvamuusika ja -tants

TULJAK
Muusika Miina Hermann, Raimond Kulli
Sõnad Friedrich Karlson
Koreograafia Anna Raudkats

MÄNGUDE FINAAL

Kogu tegelaskonna osavõtul

Peaminister Karl Eenpalu lõppsõna

Hümn ja riigilipu langetamine

II EESTI MÄNGUDE RAHVATANTSU- JA VÕIMLEMISJUHID

Võimlemise ja rahvatantsude üldjuht – Ernst Idla
Rahvatantsu üldjuht – Anna Raudkats, Ullo Toomi
Tütarlaste massettekande juhataja – Erna Käppa
Poeglaste massettekande juhataja – Konstantin Müür
Meesvõimlemise massettekande juhataja – Herta Nilberg
Naisvõimlemise massettekande juhataja – Alice Vesterblom
Muusika üldjuht – Adolf Vedro