VI LAULUPIDU

VI Eesti üleüldine laulupidu

8.-10. juuni 1896 Tallinnas

6-laulupiduPeo korraldajad Estonia ja Lootuse selts sidusid loa saamiseks peo keiser Nikolai II kroonimispäeva tähistamisega. Peoluba saabus väga kiiresti, mis jättis peo ettevalmistamiseks parajalt aega. Repertuaari koostades prooviti leida sobilikku tasakaalu luteri ja õigeusu laulude vahel, kuid sellest hoolimata ei tulnud õigeusu kirikute koorid laulupeole. Kuna pidu oli pühendatud Nikolai II kroonimisele, lisati peokavasse seda tähistavad laulud – puhkpilliorkestrid mängisid G. Meyerbeeri “Kroonimise marssi” ja segakoorid esitasid Mihhail Glinka ooperist “Elu tsaari eest” laulu “Kiitus”. Loomulikult ei puudunud peokavast eesti heliloojate teosed. Kuigi üldiselt prooviti laulupeo kavasse tuua pigem uusi ja seni vähem tuntud muusikapalu, lauldi ka näiteks Karl August Hermanni “Ilus oled isamaa/Mingem üles mägedele” (sõnad Mihkel Veske), mida oli varem lauldud III üldlaulupeol. Peo ajakava oli harjumuspärane – esimesel päeval jumalateenistus ja vaimulik kontsert, teisel päeval ilmalik kontsert ja kolmandal päeval võistulaulmine. Hommikuti kõlasid äratusmängud, õhtuti lahutasid meelt etendused, kontserdid ja pidusöök. Etendati Miina Hermanni (Härma) lugulaulu “Kalev ja Linda” ja V. Friedrichsi vaatemängu laulu ja tantsuga “Ema õnnistus ehk Saaremaa pärl”. Kontserte andsid laulja Aino Tamm, metsasarvemängija Jaan Tamm ja segakoor Työväenyhdistys Helsingist. Turnimisnumbreid esitas Soome spordiselts Ponnistus. Võistulaulmisest oli esmakordselt osa võtma kutsutud naiskoorid, kes laulupeo kontsertidel siiski veel kaasa ei teinud. Võistulaulmise lõppedes laulsid ühendkoorid Johannes Kappeli “Oleksin laululind” (sõnad Julie Ederberg) ning seejärel mängisid puhkpilliorkestrid teost, millest paar aastakümmet hiljem sai Eesti vabariigi hümn: „Kui selle järele suur mängukoor Paciuse laulu „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ hakkas mängima, laulis terve pidurahvas, lauljad ja kuuljad, püsti tõustes, palja pääga ühes. See oli ülendav silmapilk, mil selles laulus olev palve kodumaa eest määratus kooris taeva poole kõlas”, kirjutas 17. juuni Postimees. “Keisri-laulu lauldi. Kuberner tänas pidu tegelasi. Veel üks kord Keisri-laul. Pidu oli otsas. Rahvariides neiud ja noorikud võeti päevapiltides üles. Jällegi on siis üks suur Eesti laulupidu nagu ilus unenägu mööda. Eesti rahvas on kord jälle näidanud, et ta suuri pidusid pidada ja ilusasti laulda ja mängida mõistab. See on temal auks, mis ka teiste rahvaste lehed on tunnistanud. Meie ei või ka nimetamata jätta, et Eesti rahvariiet sellel pidul hääl meelel kanti ning austati.“ Laulupeost võttis osa 2960 segakoorilauljat, 1881 meeskoorilauljat ja 840 pillimängijat – kokku üle 5600 osaleja 410 kollektiivis. Eesti Postimehe hinnangul oli kuulajaid mõlema kontserdil umbes 30 000.

PEO AJAKAVA

Laupäeval, 8. juunil kell 6 mängukooride peaproov piduplatsil kell 8 laulukooride peaproov piduplatsil kell 8 koraalide mängimine Raekoja ja pritsumaja tornidest kell 10 eestikeelsed õigeusu pidu-jumalateenistused Tallinna Issandamuutmise ja Vladimiri kirikutes kell 11 eestikeelsed luterlikud jumalateenistused Toompea, Jaani, Kaarli, Pühavaimu, Oleviste ja Niguliste kirikutes kell 14 rongkäik kell 17 vaimulik kontsert Pühapäeval, 9. juunil kell 6 mängukooride peaproov piduplatsil kell 8 laulukooride peaproov piduplatsil kell 16 ilmalik kontsert Esmaspäeval, 10. juunil kell 6 mängukooride peaproov kell 8 laulukooride peaproov võistulaulmisest ja -mängust osavõtjate proov kell 15 ühendatud kooride ilmalik ja vaimulik kontsert, võistulaulmine ja -mäng kell 22 pidusöök

LAULUPEO JUHID

Peokomitee esimees J. von Hueck Muusikatoimkonna liikmed Karl August Hermann, Johannes Kappel, G. Brunnov ja Lutringshausen Kooride dirigendid Karl August Hermann, Johannes Kappel, Konstantin Türnpu Puhkpilliorkestrite dirigent David Otto Wirkhaus

LAULUPEO KAVA

Vaimulik kontsert

I

MÄNGUKOOR

KÕIK TAEVAD LAULVAD JEHOWALE KIITUST Muusika Ludvig van Beethoven Dirigent David Otto Wirkhaus

SEGAKOOR

LAULGE ISSANDALE Muusika Dmitri Bortnjanski Dirigent Karl August Hermann PÜHA Muusika Wolfgang Amadeus Mozart Dirigent Karl August Hermann ISSAND, ÄRA MÕTLE MEIE PATTUDE PÄÄLE Muusika Felix Mendelssohn-Bartholdy Dirigent Johannes Kappel TAAWETI LAUL 24 Muusika Heinrich Neithardt Dirigent Johannes Kappel 15 minutit vaheaega

II

MÄNGUKOOR

MINU SÜDA LOODA ISSANDA PÄÄLE Muusika C. Walan Dirigent David Otto Wirkhaus

MEESKOOR

TAAWETI LAUL 23 Muusika, dirigent Johannes Kappel KÜRIE ELEISON Muusika Jacob Aleks Josephson Dirigent Johannes Kappel JÄÄ MULLE SA Muusika Franz Abt Dirigent Johannes Kappel KIITUSE LAUL Muusika, dirigent Karl August Hermann 15 minutit vaheaega

III

MÄNGUKOOR

SUUR JUMAL ON Muusika M. Stadler Dirigent David Otto Wirkhaus

NAISKOOR

TAAWETI LAUL 121 Muusika Felix Mendelssohn-Bartholdy Dirigent Konstantin Türnpu

SEGAKOOR

GLORIA (KAHELE KOORILE) Muusika Giovanni Pierluigi da Palestrina Dirigent Konstantin Türnpu LOOJALE MU Muusika Franz Schubert Sõnad Jaan Bergmann Dirigent Konstantin Türnpu

Ilmalik kontsert

I

MÄNGUKOOR

EGMONT Uvertüür Muusika Ludvig van Beethoven Dirigent David Otto Wirkhaus

SEGAKOOR

ISAMAA LAUL Muusika Konstantin Türnpu Sõnad M. Lillenupp Muusika Konstantin Türnpu MIS SA TAHAD, KEWADE Muusika Aleksander Läte Sõnad Anna Haava Dirigent Karl August Hermann LAULA, SUUKENE Muusika Aleksander Thomson Rahvaluule Dirigent Karl August Hermann KUS ON KULLALA KODU? Muusika Miina Hermann Rahvaluule Dirigent Karl August Hermann TALLINNA LAULUPIDU MARSS Muusika B. E. Becker Dirigent Konstantin Türnpu 15 minutit vaheaega

II

MÄNGUKOOR

METSA TERWITUSED Muusika G. Reinhardt Dirigent David Otto Wirkhaus

MEESKOOR

MEREMEHE LAUL Muusika Carl Eckert Eestikeelsed sõnad M. Lillenupp Dirigent Konstantin Türnpu KODUTA Muusika Miina Hermann, eesti rahvaviis Sõnad Elise Aun Dirigent Karl August Hermann LAULUKE Muusika Konstantin Türnpu Sõnad Anna Haava Dirigent Konstantin Türnpu HALE MEEL Muusika Friedrich Saebelmann Sõnad Friedrich Russow Dirigent Karl August Hermann VINETA Muusika Franz Abt Dirigent Konstantin Türnpu SUWE ÕHTUL Muusika Johannes Kappel Sõnad Jaan Bergmann Dirigent Johannes Kappel KAUGEL Muusika E. S. Enbelsberg Eestikeelsed sõnad Karl August Hermann Dirigent Johannes Kappel

MÄNGUKOOR

KEWADE ÄRKAMINE Muusika Bach Dirigent David Otto Wirkhaus 15 minutit vaheaega

III

MÄNGUKOOR

KROONIMISE MARSS Muusika G. Meyerbeer Dirigent David Otto Wirkhaus PIDUKÕNE – JAKOB HURT

MÄNGU-, MEES- JA SEGAKOOR

LÕPUKOOR KROONIMISE LAULUST Muusika Johannes Kappel Sõnad Jaan Bergmann Dirigent Johannes Kappel

NAISKOOR

NEIU IGATSUS Soome rahvaviis Seade Oskar Merikanto Dirigent Karl August Hermann

SEGAKOOR

KALLIS MARI Eesti rahvaviis Seade Johannes Kappel Sõnad Johann Voldemar Jannsen Dirigent Johannes Kappel KETRA, LIISU Eesti rahvaviis Seade Aleksander Thomson Dirigent Karl August Hermann ILUS OLED, ISAMAA Muusika Karl August Hermann Sõnad Mihkel Veske Dirigent Karl August Hermann KIITUST Ooperist “Elu tsaari eest” Muusika Mihhail Glinka Dirigent Konstantin Türnpu

MÄNGUKOOR

PORILASTE MARSS Dirigent David Otto Wirkhaus

Ühendatud kooride vaimulik ja ilmalik kontsert. Võistulaulmine ja mäng

I

SEGA- JA MEESKOOR

KOOR “ATAALIAST” Muusika Felix Mendelssohn-Bartholdy Eestikeelsed sõnad Jaan Bergmann Dirigent Konstantin Türnpu

MEESKOOR

KOJU IGATSUS Muusika Konstantin Türnpu Sõnad K. Geroki järgi Jaan Bergmann Dirigent Konstantin Türnpu MÄNGUKOOR PIDUMARSS Muusika Ludvig van Beethoven Dirigent David Otto Wirkhaus

ÜKSIKUTE MEESKOORIDE WÕIDULAUL

MÄNGUKOOR

LIPU ALL Marss Muusika Ed. Kiesler Dirigent David Otto Wirkhaus 10 minutit vaheaega

II

MÄNGUKOOR

KUNINGA KAARLI JAHILAUL Muusika Fredrik Pacius Dirigent David Otto Wirkhaus

MEESKOOR

RAHU ÖÖD Muusika, sõnad, dirigent Karl August Hermann

ÜKSIKUTE SEGAKOORIDE WÕIDULAUL

MÄNGUKOOR

KUULE KUDAS HÄÄLE HELAB Muusika Fredrik Pacius Dirigent David Otto Wirkhaus 10 minutit vaheaega

III

MÄNGUKOOR

MARSS Muusika Ed. Kiesler Dirigent David Otto Wirkhaus

NAISKOOR

PENEDIGU LINN ÖÖSEL Muusika Sergei Tanejev Sõnad Fet Tõlge Karl August Hermann Dirigent Karl August Hermann

ÜKSIKUTE MÄNGUKOORIDE WÕIDUMÄNG

SEGAKOOR

OLEKSIN LAULULIND Muusika Johannes Kappel Sõnad Julie Ederberg Dirigent Johannes Kappel

MÄNGUKOOR

MU ISAMAA, MU ÕNN JA RÕÕM Muusika Fredrik Pacius Dirigent David Otto Wirkhaus HOIA JUMAL KEISRIT Muusika Aleksei Lvov