VI LAULUPIDU (1896)

Aeg: 8.-10. juuni 1896

Asukoht: Tallinn - Riesenkampfi plats (tänase Kappeli tänava kandis)

Korraldaja: Estonia selts ja Lootuse selts

Algupärane nimetus: VI Eesti üleüldine laulupidu

 

6-laulupiduPeo korraldajad Estonia ja Lootuse selts sidusid loa saamiseks peo keiser Nikolai II kroonimispäeva tähistamisega. Peoluba saabus väga kiiresti, mis jättis peo ettevalmistamiseks parajalt aega.

Repertuaari koostades prooviti leida sobilikku tasakaalu luteri ja õigeusu laulude vahel, kuid sellest hoolimata ei tulnud õigeusu kirikute koorid laulupeole. Kuna pidu oli pühendatud Nikolai II kroonimisele, lisati peokavasse seda tähistavad laulud – puhkpilliorkestrid mängisid G. Meyerbeeri “Kroonimise marssi” ja segakoorid esitasid Mihhail Glinka ooperist “Elu tsaari eest” laulu “Kiitus”. Loomulikult ei puudunud peokavast eesti heliloojate teosed. Kuigi üldiselt prooviti laulupeo kavasse tuua pigem uusi ja seni vähem tuntud muusikapalu, lauldi ka näiteks Karl August Hermanni “Ilus oled isamaa/Mingem üles mägedele” (sõnad Mihkel Veske), mida oli varem lauldud III üldlaulupeol.

Peo ajakava oli harjumuspärane – esimesel päeval jumalateenistus ja vaimulik kontsert, teisel päeval ilmalik kontsert ja kolmandal päeval võistulaulmine. Hommikuti kõlasid äratusmängud, õhtuti lahutasid meelt etendused, kontserdid ja pidusöök. Etendati Miina Hermanni (Härma) lugulaulu “Kalev ja Linda” ja V. Friedrichsi vaatemängu laulu ja tantsuga “Ema õnnistus ehk Saaremaa pärl”. Kontserte andsid laulja Aino Tamm, metsasarvemängija Jaan Tamm ja segakoor Työväenyhdistys Helsingist. Turnimisnumbreid esitas Soome spordiselts Ponnistus. Võistulaulmisest oli esmakordselt osa võtma kutsutud naiskoorid, kes laulupeo kontsertidel siiski veel kaasa ei teinud.

Võistulaulmise lõppedes laulsid ühendkoorid Johannes Kappeli “Oleksin laululind” (sõnad Julie Ederberg) ning seejärel mängisid puhkpilliorkestrid teost, millest paar aastakümmet hiljem sai Eesti vabariigi hümn: „Kui selle järele suur mängukoor Paciuse laulu „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ hakkas mängima, laulis terve pidurahvas, lauljad ja kuuljad, püsti tõustes, palja pääga ühes. See oli ülendav silmapilk, mil selles laulus olev palve kodumaa eest määratus kooris taeva poole kõlas”, kirjutas 17. juuni Postimees. “Keisri-laulu lauldi. Kuberner tänas pidu tegelasi. Veel üks kord Keisri-laul. Pidu oli otsas. Rahvariides neiud ja noorikud võeti päevapiltides üles. Jällegi on siis üks suur Eesti laulupidu nagu ilus unenägu mööda. Eesti rahvas on kord jälle näidanud, et ta suuri pidusid pidada ja ilusasti laulda ja mängida mõistab. See on temal auks, mis ka teiste rahvaste lehed on tunnistanud. Meie ei või ka nimetamata jätta, et Eesti rahvariiet sellel pidul hääl meelel kanti ning austati.“

Laulupeost võttis osa 2960 segakoorilauljat, 1881 meeskoorilauljat ja 840 pillimängijat – kokku üle 5600 osaleja 410 kollektiivis. Eesti Postimehe hinnangul oli kuulajaid mõlema kontserdil umbes 30 000.

PEO AJAKAVA

Laupäeval, 8. juunil
kell 6 mängukooride peaproov piduplatsil
kell 8 laulukooride peaproov piduplatsil
kell 8 koraalide mängimine Raekoja ja pritsumaja tornidest
kell 10 eestikeelsed õigeusu pidu-jumalateenistused Tallinna Issandamuutmise ja Vladimiri kirikutes
kell 11 eestikeelsed luterlikud jumalateenistused Toompea, Jaani, Kaarli, Pühavaimu, Oleviste ja Niguliste kirikutes
kell 14 rongkäik
kell 17 vaimulik kontsert

Pühapäeval, 9. juunil
kell 6 mängukooride peaproov piduplatsil
kell 8 laulukooride peaproov piduplatsil
kell 16 ilmalik kontsert

Esmaspäeval, 10. juunil
kell 6 mängukooride peaproov
kell 8 laulukooride peaproov
võistulaulmisest ja -mängust osavõtjate proov
kell 15 ühendatud kooride ilmalik ja vaimulik kontsert, võistulaulmine ja -mäng
kell 22 pidusöök

LAULUPEO JUHID

Peokomitee esimees J. von Hueck
Muusikatoimkonna liikmed Karl August Hermann, Johannes Kappel, G. Brunnov ja Lutringshausen
Kooride dirigendid Karl August Hermann, Johannes Kappel, Konstantin Türnpu
Puhkpilliorkestrite dirigent David Otto Wirkhaus

LAULUPEO KAVA

Vaimulik kontsert

I

MÄNGUKOOR

KÕIK TAEVAD LAULVAD JEHOWALE KIITUST
Muusika Ludvig van Beethoven
Dirigent David Otto Wirkhaus

SEGAKOOR

LAULGE ISSANDALE
Muusika Dmitri Bortnjanski
Dirigent Karl August Hermann

PÜHA
Muusika Wolfgang Amadeus Mozart
Dirigent Karl August Hermann

ISSAND, ÄRA MÕTLE MEIE PATTUDE PÄÄLE
Muusika Felix Mendelssohn-Bartholdy
Dirigent Johannes Kappel

TAAWETI LAUL 24
Muusika Heinrich Neithardt
Dirigent Johannes Kappel

15 minutit vaheaega

II

MÄNGUKOOR

MINU SÜDA LOODA ISSANDA PÄÄLE
Muusika C. Walan
Dirigent David Otto Wirkhaus

MEESKOOR

TAAWETI LAUL 23
Muusika, dirigent Johannes Kappel

KÜRIE ELEISON
Muusika Jacob Aleks Josephson
Dirigent Johannes Kappel

JÄÄ MULLE SA
Muusika Franz Abt
Dirigent Johannes Kappel

KIITUSE LAUL
Muusika, dirigent Karl August Hermann

15 minutit vaheaega

III

MÄNGUKOOR

SUUR JUMAL ON
Muusika M. Stadler
Dirigent David Otto Wirkhaus

NAISKOOR

TAAWETI LAUL 121
Muusika Felix Mendelssohn-Bartholdy
Dirigent Konstantin Türnpu

SEGAKOOR

GLORIA (KAHELE KOORILE)
Muusika Giovanni Pierluigi da Palestrina
Dirigent Konstantin Türnpu

LOOJALE MU
Muusika Franz Schubert
Sõnad Jaan Bergmann
Dirigent Konstantin Türnpu

Ilmalik kontsert

I

MÄNGUKOOR

EGMONT
Uvertüür
Muusika Ludvig van Beethoven
Dirigent David Otto Wirkhaus

SEGAKOOR

ISAMAA LAUL
Muusika Konstantin Türnpu
Sõnad M. Lillenupp
Muusika Konstantin Türnpu

MIS SA TAHAD, KEWADE
Muusika Aleksander Läte
Sõnad Anna Haava
Dirigent Karl August Hermann

LAULA, SUUKENE
Muusika Aleksander Thomson
Rahvaluule
Dirigent Karl August Hermann

KUS ON KULLALA KODU?
Muusika Miina Hermann
Rahvaluule
Dirigent Karl August Hermann

TALLINNA LAULUPIDU MARSS
Muusika B. E. Becker
Dirigent Konstantin Türnpu

15 minutit vaheaega

II

MÄNGUKOOR

METSA TERWITUSED
Muusika G. Reinhardt
Dirigent David Otto Wirkhaus

MEESKOOR

MEREMEHE LAUL
Muusika Carl Eckert
Eestikeelsed sõnad M. Lillenupp
Dirigent Konstantin Türnpu

KODUTA
Muusika Miina Hermann, eesti rahvaviis
Sõnad Elise Aun
Dirigent Karl August Hermann

LAULUKE
Muusika Konstantin Türnpu
Sõnad Anna Haava
Dirigent Konstantin Türnpu

HALE MEEL
Muusika Friedrich Saebelmann
Sõnad Friedrich Russow
Dirigent Karl August Hermann

VINETA
Muusika Franz Abt
Dirigent Konstantin Türnpu

SUWE ÕHTUL
Muusika Johannes Kappel
Sõnad Jaan Bergmann
Dirigent Johannes Kappel

KAUGEL
Muusika E. S. Enbelsberg
Eestikeelsed sõnad Karl August Hermann
Dirigent Johannes Kappel

MÄNGUKOOR

KEWADE ÄRKAMINE
Muusika Bach
Dirigent David Otto Wirkhaus

15 minutit vaheaega

III

MÄNGUKOOR

KROONIMISE MARSS
Muusika G. Meyerbeer
Dirigent David Otto Wirkhaus

PIDUKÕNE – JAKOB HURT

MÄNGU-, MEES- JA SEGAKOOR

LÕPUKOOR KROONIMISE LAULUST
Muusika Johannes Kappel
Sõnad Jaan Bergmann
Dirigent Johannes Kappel

NAISKOOR

NEIU IGATSUS
Soome rahvaviis
Seade Oskar Merikanto
Dirigent Karl August Hermann

SEGAKOOR

KALLIS MARI
Eesti rahvaviis
Seade Johannes Kappel
Sõnad Johann Voldemar Jannsen
Dirigent Johannes Kappel

KETRA, LIISU
Eesti rahvaviis
Seade Aleksander Thomson
Dirigent Karl August Hermann

ILUS OLED, ISAMAA
Muusika Karl August Hermann
Sõnad Mihkel Veske
Dirigent Karl August Hermann

KIITUST
Ooperist “Elu tsaari eest”
Muusika Mihhail Glinka
Dirigent Konstantin Türnpu

MÄNGUKOOR

PORILASTE MARSS
Dirigent David Otto Wirkhaus

Ühendatud kooride vaimulik ja ilmalik kontsert. Võistulaulmine ja mäng

I

SEGA- JA MEESKOOR

KOOR “ATAALIAST”
Muusika Felix Mendelssohn-Bartholdy
Eestikeelsed sõnad Jaan Bergmann
Dirigent Konstantin Türnpu

MEESKOOR

KOJU IGATSUS
Muusika Konstantin Türnpu
Sõnad K. Geroki järgi Jaan Bergmann
Dirigent Konstantin Türnpu

MÄNGUKOOR

PIDUMARSS
Muusika Ludvig van Beethoven
Dirigent David Otto Wirkhaus

ÜKSIKUTE MEESKOORIDE WÕIDULAUL

MÄNGUKOOR

LIPU ALL
Marss
Muusika Ed. Kiesler
Dirigent David Otto Wirkhaus

10 minutit vaheaega

II

MÄNGUKOOR

KUNINGA KAARLI JAHILAUL
Muusika Fredrik Pacius
Dirigent David Otto Wirkhaus

MEESKOOR

RAHU ÖÖD
Muusika, sõnad, dirigent Karl August Hermann

ÜKSIKUTE SEGAKOORIDE WÕIDULAUL

MÄNGUKOOR

KUULE KUDAS HÄÄLE HELAB
Muusika Fredrik Pacius
Dirigent David Otto Wirkhaus

10 minutit vaheaega

III

MÄNGUKOOR

MARSS
Muusika Ed. Kiesler
Dirigent David Otto Wirkhaus

NAISKOOR

PENEDIGU LINN ÖÖSEL
Muusika Sergei Tanejev
Sõnad Fet
Tõlge Karl August Hermann
Dirigent Karl August Hermann

ÜKSIKUTE MÄNGUKOORIDE WÕIDUMÄNG

SEGAKOOR

OLEKSIN LAULULIND
Muusika Johannes Kappel
Sõnad Julie Ederberg
Dirigent Johannes Kappel

MÄNGUKOOR

MU ISAMAA, MU ÕNN JA RÕÕM
Muusika Fredrik Pacius
Dirigent David Otto Wirkhaus

HOIA JUMAL KEISRIT
Muusika Aleksei Lvov