X LAULUPIDU (1933)

Aeg: 23.-25. juuni 1933

Asukoht: Tallinn - Lauluväljak

Korraldaja: Eesti Lauljate Liit

Algupärane nimetus: X üldlaulupidu

 

10-laulupiduKätte oli  jõudnud laulupidude esimene suurem juubel – 10. pidu. Ettevalmistusi peo õnnestumiseks asuti tegema mitu aastat enne peo toimumist. Taas korraldati uute laulude võistlus, kuhu laekunud 96 teosest pääsesid laulupeole 2 Mart Saare laulu. Nagu ka eelmisel laulupeol esitati ainult eesti heliloojate loomingut. Repertuaari paremaks omandamiseks korraldati 170 piirkondlikku eelproovi ning katsetati ka tolle aja kohta ülimoodsat tehnikat  – ringhäälingu abiga viidi läbi 15 raadiotundi, kus anti näpunäiteid üldjuhtide ja laulude autorite poolt, näidisesinemisi tegid paremad Tallinna koorid.

Repertuaar oli üsna keerukas, sega- ja meeskoorid jaotati üld- ning erikoorideks, kuid sellest hoolimata kostis nurinat. Eduard Visnapuu kirjutas pärast peo toimumist Muusikalehes: “Laulupeo kava sisulise ning tehnilise külje juures on vaieldud alati ja seda tehakse ka nüüd. Nii enne kui pärast esinemist tõsteti häält selle üle, et osa kavast oma valiku poolest ei vasta ühel või teisel põhjusel massilise esinemise loomule ja suutmise piiridele. Nagu nägime-kuulsime, jõuti tehnilisest küljest laululaval üle suure võiduga. Ei puudunud koguni teoste ilmestamise nõtkus ja varjundite üksikasjalisem käsitlemine.”

Esimest korda esinesid laulupeol eraldi kooriliigina naiskoorid. 19 koorist ja 626 lauljast koosnev ühendnaiskoor esitas laulupeo II kontserdil kolm laulu.

Kümnenda üldlaulupeo toimumisele lisasid suurejoonelisust erinevad kontserdid, suurvormide ettekanded ja kahe algupärase ooperi – Adolf Vedro “Kaupo” ja Artur Lemba “Kalmuneiu” lavastused Estonias. Eesti Pank vermis ühekroonise mälestusmündi, käibele lasti laulupeo postmargid, korraldati loterii. Tallinna Konservatooriumis avati näitus “Üldlaulupeod eesti kultuuri arengus”, Fox-Film väntas laulupeost dokumentaalfilmi.

Laulupeo meediakajastustes toonitati selle positiivset mõju rahvuslikule ühtehoidvale mõtteviisile. Päevaleht kirjutas: “Lauluväljalt kostvas otse ürgjõulises laulus kajastub eestlase hing. Lauluväljalt kostvad lauluhelid tunduvad rahva hinge võimsate tuksatustena, mis läbistavad meid ergutavalt ja värskendavalt. Nende tuksatuste juhte ja heliloojaid, kellelt loodud helide mõistmiseks lauluväljal on südamed lahti arvatavasti palju rohkemaarvulisel kuulajaskonnal, kui Tallinnas üldese elanikke.” Mõned kuud pärast pidu ilmunud Muusikalehes aga kirjutati: “Nii suureulatuslik rahvuslik pidustus, nagu seda oli juubelilaulupidu, ei saa jätta avaldamata oma mõju rahvusliku iseteadvuse, ühtekuuluvustunde kasvamisele. Kahekümnetuhandelise tegelaskonna ühine esinemine ei ole igapäevaseks ja kõikjal esinevaks nähteks. See vastuvaidlematult suutis igas eestlases äratada veende, et eestlased on elujõuline ja tihedalt koostöötav rahvas.”

LAULUPEO AJAKAVA

Reedel, 23. juunil
äratusmängud linna tornides
rongkäik algusega Mere puiesteelt
kell 16 – laulupeo I kontsert
meeskooride kontsert Estonia kontserdisaalis
jaaniõhtu
üliõpilaste tervitusmarss riigivanema juurde

Laupäeval, 24. juunil
Artur Kapi oratoorium “Hiiob” Kaarli kirikus
kell 16 – laulupeo II kontsert
Draamastuudio etendus – Henrik Visnapuu massimäng “Otepää all (lavastaja Paul Sepp)

Pühapäeval, 25. juunil
kantaatide hommik – Jaani kirikus R. Heinmetsa “Tõotatud maa” ja J. Hiobi “Jessaja kuulutamine”; Kaarli kirikus Cyrillus Kreegi “Reekviem”
kell 16 – laulupeo III kontsert

LAULUPEO JUHID

Ühendlaulukooride juhid Juhan Aavik, Verner Nerep, Juhan Simm, Tuudur Vettik
Ühendpuhkpillikooride juht Raimund Kull

LAULUPEO KAVA

I kontsert

KORAAL

AVAMINE

HÜMN – MU ISAMAA, MU ÕNN JA RÕÕM
Muusika Fredrik Pacius
Sõnad Johann Voldemar Jannsen

ÜLDSEGAKOOR

LOOJA VÄGEVUS
Muusika Enn Võrk
Sõnad Juhan Liiv

LAULUPEO LAUL
Muusika Juhan Aavik
Sõnad Peeter Grünfeldt

PALUMINE
Muusika Artur Kapp
Sõnad Ado Reinwald

HÕISKAME KOORIS
Muusika Tuudur Vettik
Sõnad Jakob Liiv

ERIMEESKOOR

ME RANNIKMAALE
Muusika, sõnad Tuudur Vettik

AINULT PÄÄLE VARJU
Muusika Mart Saar
Sõnad Anna Haava

PILVEDELE
Muusika Aleksander Läte
Sõnad Karl Eduard Sööt

OMA SAAR
Muusika Juhan Simm
Sõnad Gustav Suits

MUL LAPSEPÕLVES RÄÄKIS
Muusika Konstantin Türnpu
Sõnad Carl Robert Jakobson

ÜLDPUHKPILLIKOOR

PIDULIK MARSS
Muusika Eduard Tamm

AVAMÄNG “Kalev ja Linda” viisidel
Muusika Miina Härma, Eduard Tamm

JUTA KAEBELAUL
Ooperist “Vikerlased”
Muusika Eevald Aav

HÕISSA, SIMMAN!
Tantsulood
Muusika Eduard Liinev

TULJAK
Muusika Miina Herman, Raimund Kull

KODUMAA
Marss
Muusika Raimund Kull

ERISEGAKOOR

HOMMIKULAUL
Muusika Mart Saar
Sõnad lauluraamatust

NOORED SEPAD
Muusika Rudolf Tobias

KASEHALDJATE LAUL
Muusika Mart Saar
Sõnad Julius Oro

SIRISEGE, SIRBIKESED
Muusika Cyrillus Kreek
Rahvaluule

MURELAUL
Muusika Eevald Aav
Rahvaluule

LAULUVÕIM
Muusika Juhan Aavik
Rahvasõnad

ÜLDSEGAKOOR

LAS KASVAME
Muusika Verner Nerep
Sõnad Gustav Suits

KÜLL OLI ILUS MU ÕIEKE
Muusika Miina Herman
Sõnad Anna Haava

LAULIK
Muusika Enn Võrk
Rahvaluule

MA KÕNDISIN VAINUL
Muusika Cyrillus Kreek
Rahvaluule

SÄÄL KORD KASVAB
Muusika Mihkel Lüdig
Sõnad Anna Haava

II kontsert

ÜLDSEGAKOOR

ÄRKA ÜLES, ISAMAA
Muusika Aleksander Läte
Sõnad Martin Lipp

PULMA RÕÕM
Muusika Enn Võrk
Rahvaluule

KITS JA HUNT
Muusika Mihkel Lüdig
Rahvaluule

MA KÕNDISIN VAINUL
Muusika Cyrillus Kreek
Rahvaluule

SÄÄL KORD KASVAB
Muusika Mihkel Lüdig
Sõnad Anna Haava

MIS SÄÄL KÕNNIB
Muusika Mart Saar
Rahvaluule

ERIMEESKOOR

ME RANNIKMAALE
Muusika, sõnad Tuudur Vettik

PILVEDELE
Muusika Aleksander Läte
Sõnad Karl Eduard Sööt

OMA SAAR
Muusika Juhan Simm
Sõnad Gustav Suits

AINULT PÄÄLE VARJU
Muusika Mart Saar
Sõnad Anna Haava

MUL LAPSEPÕLVES RÄÄKIS
Muusika Konstantin Türnpu
Sõnad Carl Robert Jakobson

ÜLDMEESKOOR

SIND SURMANI
Muusika Aleksander Kunileid
Seade Tuudur Vettik
Sõnad Lydia Koidula

KULDRANNAKE
Muusika Aleksander Läte
Sõnad Ado Reinwald

MUNAMÄEL
Muusika Karl August Hermann
Seade Tuudur Vettik
Sõnad Juhan Kunder

ÜLDPUHKPILLIKOOR

JUTA KAEBELAUL
Ooperist “Vikerlased”
Muusika Eevald Aaav

KIIGEMÄEL
Fantaasia
Muusika Paul Karp

KALURITE TANTS
Muusika Eduard Liinev

ÕHTURAHU
Parafraas
Muusika Johan Tamverk

EESTI RAPSOODIA
Muusika Eduard Tamm

ÜLDNAISKOOR

EI ROOSE MUL PAKU TA
Muusika Artur Kapp
Sõnad E. Wöhrmann

TANTSIDES
Muusika Mart Saar
Rahvaluule

MÄLESTUS
Muusika Juhan Aavik
Sõnad Karl Eduard Sööt

ÜLDSEGAKOOR

LAULIK
Muusika Enn Võrk
Rahvaluule

SAARLASTE LAUL
Muusika Verner Nerep
Uuem rahvaluule

SARVELAUL
Muusika Riho Päts
Rahvaluule

HÕISKAME KOORIS
Muusika Tuudur Vettik
Sõnad Jakob Liiv

III kontsert

ÜLDSEGAKOOR

SÄÄL KORD KASVAB
Muusika Mihkel Lüdig
Sõnad Anna Haava

KÜLL OLI ILUS MU ÕIEKE
Muusika Miina Herman
Sõnad Anna Haava

LAS KASVAME
Muusika Verner Nerep
Sõnad Gustav Suits

PALUMINE
Muusika Artur Kapp
Sõnad Ado Reinwald

ÄRKA ÜLES, ISAMAA
Muusika Aleksander Läte
Sõnad Martin Lipp

NORRA NAISÜLIÕPILASTE SELTSI NAISKOOR

PAUL JA KANAD
Norra rahvalaul
Seade Per Winge

SÜGISELAUL LAPSELE
Muusika D. M. Johansen

EMAKENE KEPIGA
Norra rahvalaul
Seade Per Winge

LÄTI ÜLIÕPILASTE ÜHENDSEGAKOOR

Kandis ette kolm läti segakoorilaulu

ÜLDSEGAKOOR

PUHU TUUL
Muusika Andrejs Jurjans
Läti rahvalaul

SOOME KOORILIIDU ÜHENDSEGAKOOR

Kandis ette kolm soome segakoorilaulu

ÜLDSEGAKOOR

SUOMEN LAULU
Muusika Fredrik Pacius

ÜLDPUHKPILLIKOOR

EESTI RAPSOODIA
Muusika Eduard Tamm

TULJAK
Muusika Miina Herman, Raimund Kull

KIIGEMÄEL
Fantaasia
Muusika Paul Karp

KODUMAA
Marss
Muusika Raimund Kull

ERISEGAKOOR

MURELAUL
Muusika Eevald Aav
Rahvaluule

SIRISEGE, SIRBIKESED
Muusika Cyrillus Kreek
Rahvaluule

KASEHALDJATE LAUL
Muusika Mart Saar
Sõnad Gustav Suits

LAULUVÕIM
Muusika Juhan Aavik
Rahvasõnad

ÜLDSEGAKOOR

MIS SÄÄL KÕNNIB
Muusika Mart Saar
Rahvaluule

SARVELAUL
Muusika Riho Päts
Rahvaluule

MA KÕNDISIN VAINUL
Muusika Cyrillus Kreek
Rahvaluule

KITS JA HUNT
Muusika Mihkel Lüdig
Rahvaluule

SAARLASTE LAUL
Muusika Verner Nerep
Uuem rahvaluule

LAULUPEO LAUL
Muusika Juhan Aavik
Sõnad Peeter Grünfeldt