X LAULUPIDU

Eesti X üldlaulupidu

23.-25. juuni 1933 Tallinnas

10-laulupiduKätte oli  jõudnud laulupidude esimene suurem juubel – 10. pidu. Ettevalmistusi peo õnnestumiseks asuti tegema mitu aastat enne peo toimumist. Taas korraldati uute laulude võistlus, kuhu laekunud 96 teosest pääsesid laulupeole 2 Mart Saare laulu. Nagu ka eelmisel laulupeol esitati ainult eesti heliloojate loomingut. Repertuaari paremaks omandamiseks korraldati 170 piirkondlikku eelproovi ning katsetati ka tolle aja kohta ülimoodsat tehnikat  – ringhäälingu abiga viidi läbi 15 raadiotundi, kus anti näpunäiteid üldjuhtide ja laulude autorite poolt, näidisesinemisi tegid paremad Tallinna koorid.

Repertuaar oli üsna keerukas, sega- ja meeskoorid jaotati üld- ning erikoorideks, kuid sellest hoolimata kostis nurinat. Eduard Visnapuu kirjutas pärast peo toimumist Muusikalehes: “Laulupeo kava sisulise ning tehnilise külje juures on vaieldud alati ja seda tehakse ka nüüd. Nii enne kui pärast esinemist tõsteti häält selle üle, et osa kavast oma valiku poolest ei vasta ühel või teisel põhjusel massilise esinemise loomule ja suutmise piiridele. Nagu nägime-kuulsime, jõuti tehnilisest küljest laululaval üle suure võiduga. Ei puudunud koguni teoste ilmestamise nõtkus ja varjundite üksikasjalisem käsitlemine.”

Esimest korda esinesid laulupeol eraldi kooriliigina naiskoorid. 19 koorist ja 626 lauljast koosnev ühendnaiskoor esitas laulupeo II kontserdil kolm laulu.

Kümnenda üldlaulupeo toimumisele lisasid suurejoonelisust erinevad kontserdid, suurvormide ettekanded ja kahe algupärase ooperi – Adolf Vedro “Kaupo” ja Artur Lemba “Kalmuneiu” lavastused Estonias. Eesti Pank vermis ühekroonise mälestusmündi, käibele lasti laulupeo postmargid, korraldati loterii. Tallinna Konservatooriumis avati näitus “Üldlaulupeod eesti kultuuri arengus”, Fox-Film väntas laulupeost dokumentaalfilmi.

Laulupeo meediakajastustes toonitati selle positiivset mõju rahvuslikule ühtehoidvale mõtteviisile. Päevaleht kirjutas: “Lauluväljalt kostvas otse ürgjõulises laulus kajastub eestlase hing. Lauluväljalt kostvad lauluhelid tunduvad rahva hinge võimsate tuksatustena, mis läbistavad meid ergutavalt ja värskendavalt. Nende tuksatuste juhte ja heliloojaid, kellelt loodud helide mõistmiseks lauluväljal on südamed lahti arvatavasti palju rohkemaarvulisel kuulajaskonnal, kui Tallinnas üldese elanikke.” Mõned kuud pärast pidu ilmunud Muusikalehes aga kirjutati: “Nii suureulatuslik rahvuslik pidustus, nagu seda oli juubelilaulupidu, ei saa jätta avaldamata oma mõju rahvusliku iseteadvuse, ühtekuuluvustunde kasvamisele. Kahekümnetuhandelise tegelaskonna ühine esinemine ei ole igapäevaseks ja kõikjal esinevaks nähteks. See vastuvaidlematult suutis igas eestlases äratada veende, et eestlased on elujõuline ja tihedalt koostöötav rahvas.”

LAULUPEO AJAKAVA

Reedel, 23. juunil äratusmängud linna tornides rongkäik algusega Mere puiesteelt kell 16 – laulupeo I kontsert meeskooride kontsert Estonia kontserdisaalis jaaniõhtu üliõpilaste tervitusmarss riigivanema juurde Laupäeval, 24. juunil Artur Kapi oratoorium “Hiiob” Kaarli kirikus kell 16 – laulupeo II kontsert Draamastuudio etendus – Henrik Visnapuu massimäng “Otepää all (lavastaja Paul Sepp) Pühapäeval, 25. juunil kantaatide hommik – Jaani kirikus R. Heinmetsa “Tõotatud maa” ja J. Hiobi “Jessaja kuulutamine”; Kaarli kirikus Cyrillus Kreegi “Reekviem” kell 16 – laulupeo III kontsert

LAULUPEO JUHID

Ühendlaulukooride juhid Juhan Aavik, Verner Nerep, Juhan Simm, Tuudur Vettik Ühendpuhkpillikooride juht Raimund Kull

LAULUPEO KAVA

I kontsert

KORAAL AVAMINE HÜMN – MU ISAMAA, MU ÕNN JA RÕÕM Muusika Fredrik Pacius Sõnad Johann Voldemar Jannsen

ÜLDSEGAKOOR

LOOJA VÄGEVUS Muusika Enn Võrk Sõnad Juhan Liiv LAULUPEO LAUL Muusika Juhan Aavik Sõnad Peeter Grünfeldt PALUMINE Muusika Artur Kapp Sõnad Ado Reinwald HÕISKAME KOORIS Muusika Tuudur Vettik Sõnad Jakob Liiv

ERIMEESKOOR

ME RANNIKMAALE Muusika, sõnad Tuudur Vettik AINULT PÄÄLE VARJU Muusika Mart Saar Sõnad Anna Haava PILVEDELE Muusika Aleksander Läte Sõnad Karl Eduard Sööt OMA SAAR Muusika Juhan Simm Sõnad Gustav Suits MUL LAPSEPÕLVES RÄÄKIS Muusika Konstantin Türnpu Sõnad Carl Robert Jakobson

ÜLDPUHKPILLIKOOR

PIDULIK MARSS Muusika Eduard Tamm AVAMÄNG “Kalev ja Linda” viisidel Muusika Miina Härma, Eduard Tamm JUTA KAEBELAUL Ooperist “Vikerlased” Muusika Eevald Aav HÕISSA, SIMMAN! Tantsulood Muusika Eduard Liinev TULJAK Muusika Miina Herman, Raimund Kull KODUMAA Marss Muusika Raimund Kull

ERISEGAKOOR

HOMMIKULAUL Muusika Mart Saar Sõnad lauluraamatust NOORED SEPAD Muusika Rudolf Tobias KASEHALDJATE LAUL Muusika Mart Saar Sõnad Gustav Suits SIRISEGE, SIRBIKESED Muusika Cyrillus Kreek Rahvaluule MURELAUL Muusika Eevald Aav Rahvaluule LAULUVÕIM Muusika Juhan Aavik Rahvasõnad

ÜLDSEGAKOOR

LAS KASVAME Muusika Verner Nerep Sõnad Gustav Suits KÜLL OLI ILUS MU ÕIEKE Muusika Miina Herman Sõnad Anna Haava LAULIK Muusika Enn Võrk Rahvaluule MA KÕNDISIN VAINUL Muusika Cyrillus Kreek Rahvaluule SÄÄL KORD KASVAB Muusika Mihkel Lüdig Sõnad Anna Haava

II kontsert

ÜLDSEGAKOOR

ÄRKA ÜLES, ISAMAA Muusika Aleksander Läte Sõnad Martin Lipp PULMA RÕÕM Muusika Enn Võrk Rahvaluule KITS JA HUNT Muusika Mihkel Lüdig Rahvaluule MA KÕNDISIN VAINUL Muusika Cyrillus Kreek Rahvaluule SÄÄL KORD KASVAB Muusika Mihkel Lüdig Sõnad Anna Haava MIS SÄÄL KÕNNIB Muusika Mart Saar Rahvaluule

ERIMEESKOOR

ME RANNIKMAALE Muusika, sõnad Tuudur Vettik PILVEDELE Muusika Aleksander Läte Sõnad Karl Eduard Sööt OMA SAAR Muusika Juhan Simm Sõnad Gustav Suits AINULT PÄÄLE VARJU Muusika Mart Saar Sõnad Anna Haava MUL LAPSEPÕLVES RÄÄKIS Muusika Konstantin Türnpu Sõnad Carl Robert Jakobson

ÜLDMEESKOOR

SIND SURMANI Muusika Aleksander Kunileid Seade Tuudur Vettik Sõnad Lydia Koidula KULDRANNAKE Muusika Aleksander Läte Sõnad Ado Reinwald MUNAMÄEL Muusika Karl August Hermann Seade Tuudur Vettik Sõnad Juhan Kunder

ÜLDPUHKPILLIKOOR

JUTA KAEBELAUL Ooperist “Vikerlased” Muusika Eevald Aaav KIIGEMÄEL Fantaasia Muusika Paul Karp KALURITE TANTS Muusika Eduard Liinev ÕHTURAHU Parafraas Muusika Johan Tamverk EESTI RAPSOODIA Muusika Eduard Tamm

ÜLDNAISKOOR

EI ROOSE MUL PAKU TA Muusika Artur Kapp Sõnad E. Wöhrmann TANTSIDES Muusika Mart Saar Rahvaluule MÄLESTUS Muusika Juhan Aavik Sõnad Karl Eduard Sööt

ÜLDSEGAKOOR

LAULIK Muusika Enn Võrk Rahvaluule SAARLASTE LAUL Muusika Verner Nerep Uuem rahvaluule SARVELAUL Muusika Riho Päts Rahvaluule HÕISKAME KOORIS Muusika Tuudur Vettik Sõnad Jakob Liiv

III kontsert

ÜLDSEGAKOOR

SÄÄL KORD KASVAB Muusika Mihkel Lüdig Sõnad Anna Haava KÜLL OLI ILUS MU ÕIEKE Muusika Miina Herman Sõnad Anna Haava LAS KASVAME Muusika Verner Nerep Sõnad Gustav Suits PALUMINE Muusika Artur Kapp Sõnad Ado Reinwald ÄRKA ÜLES, ISAMAA Muusika Aleksander Läte Sõnad Martin Lipp

NORRA NAISÜLIÕPILASTE NAISKOOR

PAUL JA KANAD Norra rahvalaul Seade Per Winge SÜGISELAUL LAPSELE Muusika D. M. Johansen EMAKENE KEPIGA Norra rahvalaul Seade Per Winge

LÄTI ÜLIÕPILASTE ÜHENDSEGAKOOR

Kandis ette kolm läti segakoorilaulu

ÜLDSEGAKOOR

PUHU TUUL Muusika Andrejs Jurjans Läti rahvalaul

SOOME KOORILIIDU ÜHENDSEGAKOOR

Kandis ette kolm soome segakoorilaulu

ÜLDSEGAKOOR

SUOMEN LAULU Muusika Fredrik Pacius

ÜLDPUHKPILLIKOOR

EESTI RAPSOODIA Muusika Eduard Tamm TULJAK Muusika Miina Herman, Raimund Kull KIIGEMÄEL Fantaasia Muusika Paul Karp KODUMAA Marss Muusika Raimund Kull

ERISEGAKOOR

MURELAUL Muusika Eevald Aav Rahvaluule SIRISEGE, SIRBIKESED Muusika Cyrillus Kreek Rahvaluule KASEHALDJATE LAUL Muusika Mart Saar Sõnad Gustav Suits LAULUVÕIM Muusika Juhan Aavik Rahvasõnad

ÜLDSEGAKOOR

MIS SÄÄL KÕNNIB Muusika Mart Saar Rahvaluule SARVELAUL Muusika Riho Päts Rahvaluule MA KÕNDISIN VAINUL Muusika Cyrillus Kreek Rahvaluule KITS JA HUNT Muusika Mihkel Lüdig Rahvaluule SAARLASTE LAUL Muusika Verner Nerep Uuem rahvaluule LAULUPEO LAUL Muusika Juhan Aavik Sõnad Peeter Grünfeldt