I LAULUPIDU

Eestirahwa 50-aastane priuse Jubelipiddo 18.-20. juuni 1869 Tartus 1-laulupiduVene keisririigi Balti provintsides toimus esimene laulupidu juba 1836. aastal Riias. Selle laulupeo ning ka järgmiste pidude eestvedajateks ja osalejateks olid baltisakslased. Tihedamalt hakkasid baltisakslased laulupidusid korraldama alates 1850. aastate teisest poolest – aastatel 1857, 1861, 1866 ja 1868 peod toimusid Tallinnas, Riias ja Tartus. Põhjalikke ülevaateid andis neist oma ajalehtedes Johann Voldemar Jannsen, kes pidusid kirjeldades ei jätnud mainimata, kui tore oleks, kui ka eestlased millegi sarnasega hakkama saaksid. Mõttest teostuse poole astuti otsustav samm 1867. aastal, kui Baltimaade kindralkubernerile esitati taotlus pidada 1869. aastal Liivimaa pärisorjusest vabastamise 50. aastapäeva laulupeoga. Selleks ajaks olid siin-seal Eestis toimunud juba väiksemad kooride ühisesinemised. Kuid luba viibis ja saabus alles napid 4 kuud enne peo planeeritud toimumisaega. Kuigi Johann Voldemar Jannsen oli alustanud mõnede ettevalmistustega juba varem, läks peo organiseerimise, laulikute trükkimise ja laulude selgeks õppimisega väga kiireks. Laulude kiiret omandamist selgitab see, et lauljate hulgas oli palju Valga ja Kuuda seminaris hariduse saanud köstreid ja kooliõpetajaid, kellel oli tugev muusikaline haridus. Laulupidu organiseeris 1865. aastal asutatud Vanemuise selts. Pidutoimkonna juhiks oli Tartu Maarja koguduse õpetaja Adalbert Hugo Willigerode, üldjuhtideks ja dirigentideks Johann Voldemar Jannsen ja Aleksander Kunileid. Laulupeo organiseerimisega olid seotud paljud eesti rahvusliku liikumise tegelased. Lahkhelide tõttu repertuaari valimisel ei teinud koostööd aga näiteks Carl Robert Jakobson. Kuigi Eesti aladel oli toona kõige rohkem just segakoore, otsustati peole kutsuda vaid meeskoorid. Jannsen põhjendas seda Postimehes moraalsete kaalutlustega: “Kuidas oleks võinud meeste- ja naisterahvas igast nurgast, kui ka ühe ainsa päeva peale, kokku kutsutud saada, ilma et seal pahandus poleks ette tulnud, mis pidu pühitsemist oleks seganud, ehk teda koguniste keelanud pühitsemast”. Lisaks olid peole kutsutud puhkpilliorkestrid. Kokku saabus peole 822 lauljat ja 56 puhkpillimängijat. Kuna eesti algupäraga helilooming oli üsna haruldane, koosnes kava peamiselt saksa heliloojate teostest. Kõigi laulude sõnad tõlgiti eesti keelde – I üldlaulupeol polnud ühtegi laulu, mis oleks esitatud saksa või vene keeles. Isegi Vene keisririigi hümn, mida hilisematel laulupidudel lauldi tihti vene ja eesti keeles, kõlas sel peol vaid eestikeelsena. Laulupeol oli kaks eesti päritolu helilooja Aleksander Kunileiu teost – “Mu isamaa on minu arm” ja “Sind surmani”. Mõlema laulu sõnade autoriks oli Lydia Koidula. I üldlaulupeol kõlas ka Fredrik Paciuse viis “Vårt land”, millele Johann Voldemar Jannsen oli loonud eestikeelsed sõnad pealkirjaga “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”. Koorid saabusid Tartusse päev enne laulupeo algust, et pidada ühiselt peaproovi. Esimene kokkulaulmine toimus Maarja kiriku suletud uste taga. Heinrich Rosenthal annab oma mälestusteraamatus „Eesti rahva kultuuripüüdlused ühe inimpõlve vältel“ proovis valitsenud meeleolust hea kirjelduse: „Vaadates suurt lauljate hulka, kes oli pingsa tähelepanuga oma pilgud dirigendikepile suunanud, hakkas Jannsenil peaaegu kõhe, sest tal tekkis hirm, et sellist massi ei ole võimalik korraga juhatada. Siis oleks aga küsitavaks muutunud kogu peo õnnestumine. Programmi esimesed kolm numbrit olid tuntud koraalid /—/. Need laulud esitati laitmatu puhtusega ja kõlasid jõuliselt, pühalikult ja võimsalt. Siis järgnes B. Kleini figureeritud stroofidega keerukas kompositsioon, 97. psalm; 4) „Jumal on suur“. Selle esitus ületas kõik ootused. Nagu üks mees järgisid kõik lauljad dirigendi püüdlusi. Mulje oli suurepärane. Sellega oli edu tagatud ja Jannsen vabanes rõhuvast murest.“ Järgmist päeva alustati äratusmänguga – helisesid kirikukellad ning seejärel kostus Jaani ja Maarja kiriku tornidest pasunakooride mäng. Järgmisena oli kavas ühine rongkäik toonase Vanemuise maja juurest Tähe tänavalt Toomeorgu jumalateenistusele, kus teenisid mitmed kirikuõpetajad, Väägvere pasunakoor ja Tartu-Maarja segakoor. Ungarlane Pal Hunfalvy annab jumalateenistusest ja oma esimest kohtumisest eesti lauljatega emotsionaalse ülevaate: „Jumalateenistus algab lauluga „Sind, vägev jumal, kiidame.“ Sellest hingeminevamat laulu ei ole ma kunagi kusagil kuulnud, sellega võrreldes on ka suurepäraselt esitatud traagiline ooper kõigest komöödia. /—/ Jumalateenistus koos rongkäiguga kestis ühtekokku viis tundi ja selle aja jooksul ei silmanud ma suures rahvahulgas vähimatki märki vaimustuse ja pingsa tähelepanu vaibumisest.“ Pealelõunal jätkus programm vaimuliku kontserdiga Ressource’i aias, tänase Peetri kiriku juures. Laulu juhatasid Johann Voldemar Jannsen ja Aleksander Kunileid, kõnelesid A. H. Willigerode ja Fr. Hörchelmann, loeti ette tervitusi võimukandjatelt, kes ise kohale ei olnud tulnud. Teisel peopäeval peeti ilmaliku kontserdi proov ülikooli maneežis. Nagu esimestele pidudele kombeks, liiguti Ressource´i aeda ehk peoplatsile ühise rongkäiguna. Kui lauljad kohale jõudsid, sadas nii tugevat vihma, et kontserti toimumine seati kahtluse alla. Otsustati, et kui kuulajad platsile jäävad, ei saa ka lauljad pakku joosta. Dr. G. Schultz-Bertrami kirjeldusel „sinistest vihmavarjudest improviseeritud katuse all“ toimunud kontserti rõõmu vihmapiisad ei kustutanud. „Muidugi oli ka laulujuhtidel raske, kuid kõige vähem sobis nendel tujulangust näidata; „vaid tõstsid oma hõbekeppi, nagu oleksid nemad sellega tahtnud vihmatilgad tagasi lüüa, ja iga laulu hakatuses püüdsid nad lauljaid selle sõnaga trööstida: „Sõbrad, laulgem nüüd ilm kuivaks!““ Eriti olevat J. V. Jannseni lõbus esinemine aidanud lauljate tuju ja vastupidavust tõsta“, kirjutas Rudolf Põldmäe toonasele ajakirjandusele toetudes raamatus „Esimene Eesti üldlaulupidu 1869“. Peokõnesid pidasid Fr. Hörchelmann, Jakob Hurt ja Johann Voldemar Jannsen. Eriti mõjuvaks loetakse Hurda programmilist kõnet „Kolm soovi“. Kõnes toonitas Hurt seda, et eestlased peaksid end rohkem harima – enam lugema ja kõrgema kooli asutama, aga seejuures ikkagi eestlasteks jääma. Peopäeva lõpetas õhtusöök, mis oli Eesti Postimehe hinnangul „kõige vesisem, aga sellepärast mitte kõige magedam“ osa laulupeost. Laulupeo viimasel päeval toimus võistulaulmine ja -mängimine, esinesid üksikud koorid ja orkestrid. Võistulaulmise võitis Tallinna Estonia seltsi segakoor, võistumängimises tuli esimeseks Väägvere pasunakoor, mida juhatas David Otto Wirkhaus, kes järgmistel laulupidudel juba puhkpilliorkestrite dirigendina üles astus. Laulupidu õnnestus igati, üsna pea asuti pidama järgmise peo pidamise plaani.

LAULUPEO JUHID

Peokomitee juht Adalbert Hugo Willigerode Üldjuhid Johann Voldemar Jannsen, Aleksander Kunileid

PEO AJAKAVA

Teisipäeval, 17. juunil kooride saabumine kell 12 vaimuliku kontserdi proov Maarja kirikus Kolmapäeval, 18. juunil kell 6 äratusmängud kell 9 rongkäigu algus kell 10 juubeli-jumalateenistus Toomeorus kell 16 vaimulik kontsert Ressource’i aias Neljapäeval, 19. juunil kell 8 ilmaliku kontserdi proov kell 15 rongkäik kell 16 ilmalik kontsert Ressource’i aias pidusöök Vanemuise aias Reedel, 20. juunil kell 10 üksikute kooride ja orkestrite kontsert Ressource’i aias kell 14 kooride võistulaulmine Vanemuise aias

LAULUPEO KAVA

Vaimulik kontsert

SIIONIS KÕIK VAHID HÜÜDVAD Sionis kõik wahhid hüüdwad Koraal Johann Voldemar Jannsen KIIDA NÜÜD ISSANDAT, MINU SÜDA! Kida nüüd Issandat, minno südda Koraal Dirigent Johann Voldemar Jannsen MEIL TULEB ABI JUMALAST Meil’ tulleb abbi Jummalast Koraal Dirigent Johann Voldemar Jannsen Koraale saatsid pasunakoorid Adalbert Hugo Willigerode juhatusel JUMAL ON SUUR Jummal on suur. Laul 97 Muusika Bernhard Klein Dirigent Johann Voldemar Jannsen SIND ISSAND ME KIIDAME Sind, Issand, meie kidame Muusika G. Geissler Dirigent Aleksander Saebelmann-Kunileid TAEVAS NING MAA KAOVAD Taewas ning ma kauwad Muusika Friedrich Christian August Brenner Dirigent Aleksander Saebelmann-Kunileid HÕISKAGU KÕIK SEE MAAILM Hõiskago kõik se maailm. Laul 100 Muusika F. J. Kunkel Dirigent Aleksander Saebelmann-Kunileid TÄNU SUL´ JEESUS Tänno sull’, Jesus Muusika G. Neumann Dirigent Aleksander Saebelmann-Kunileid SEE ON KAUNIS, LÕBUS, HÄÄ Se on kaunis, lõbbus ja hea. Laul 92 Muusika C. Palmer Dirigent Johann Voldemar Jannsen ISSANDAT KIITKE, KÕIK PAGANAD Issandat kiitke kõik pagganad. Laul 117 Muusika Friedrich Christian August Brenner Dirigent Johann Voldemar Jannsen KÕIK TAEVAD LAULVAD JEHOOVALE KIITUST Kõik taewad laulwad Jehowale kitust Muusika Ludwig van Beethoven Dirigent Johann Voldemar Jannsen TERE, TERE, JEESUS KRISTUS (AVE VERUM) Terre, terre, Jesus Kristus Muusika Wolfgang Amadeus Mozart Dirigent Johann Voldemar Jannsen Ilmalik kontsert NÜÜD RÕÕMU PÄEV ON KÄES Nüüd römopääw on kääs Muusika Conradin Kreutzer EESTI VENNAD LAULGEM RÕÕMSAST Eesti wennad, laulgem rõõmsast Muusika Joseph Hartmann Stuntz OH, METS, SU HALJA OKSADEGA Oh mets, so halja oksadega Muusika Carl Häser MIS HIILGAB VEEL ÕHTUL SEAL MÄE PEAL Mis hiilgab weel õhtul seal mäe peal Muusika Conradin Kreutzer KEVADE LAUL Kewwade laul Muusika Felix Mendelssohn-Bartholdy SUUR RÕÕMU PÄEV ON TULNUD Suur rõmopääw on tulnud Muusika Alberik Zwyssig KUI JU JÕED RÕÕMSAST JOOKSVAD Kui jo jõed rõõmsast jookswad Muusika Carl Häser TERE NÜÜD, SA KALLIS PÄEV Terre nüüd, sa kallis pääw Muusika Felix Mendelssohn-Bartholdy MU ISAMAA, MU ÕNN JA RÕÕM Mo issama, mo õn ja rõõm Muusika Fredrik Pacius Sõnad Johann Voldemar Jannsen MU MEELES SEISAB ALATI Mo meles seisab allati Muusika Karl Collan KUI MEIE VAIM SIIN LAULU TIIVUL Kui meie waim siin laulo tiwul Muusika Johann Wenzel Kalliwoda ÕHTU KELLAD Õhto kellad Muusika Franz Wilhelm Abt MU ISAMAA ON MINU ARM Mo issama on minno arm Muusika Aleksander Saebelmann-Kunileid Sõnad Lydia Koidula SIND SURMANI Sind surmani ma tahhan kül kalliks piddada Muusika Aleksander Saebelmann-Kunileid Sõnad Lydia Koidula KEISRI LAUL Keisri laul Muusika Aleksei Lvov