Riigi kultuuristipendiumid ootavad taotlejaid  

Kultuuriministeerium ootab riigi kultuuristipendiumide taotlusi, avalduste esitamise tähtaeg on 27. aprill. Ühe stipendiumi suurus on 2300 eurot ja kultuuriminister võib aastas välja anda kuni 20 stipendiumit. Stipendiumid on mõeldud õppetoetusena õpinguteks välismaa kõrgkoolides või teadusasutustes ning oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks. Selle võib määrata füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või asutusele. Taotlusi stipendiumide määramiseks võivad esitada loomeliidud, kohalikud omavalitsused ning teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus. Füüsilised isikud iseennast stipendiumile esitada ei saa. Möödunud aastal esitati 20 stipendiumile ühtekokku 60 tudengit ja loovisikut. Vaata lisaks: varasemate aastate kultuuristipendiumide saajad www.kultuuriministeerium.ee