Kollektiivide 2015/16 hooaja tegevustoetuste taotlusvoor on avatud

  Alates 8. oktoobrist on avatud laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide toetusprogrammi 2015/16 hooaja taotlusvoor. Uuenenud toetusprogrammi raames on võimalik taotleda toetust erinevatel sündmustel osalemiseks või uute väljunditena tellida oma kollektiivile näiteks hääleseadja või tantsurepetiitor. Samuti on kollektiivil uuel aastal võimalik toetusprogrammi abil soetada 2017. aasta XII noorte laulu- ja tantsupeo õppematerjale ning rahalise otsetoetuse kaudu katta erinevaid esinemise ja tegevusega seotud kulusid. Tegevustoetuse taotlusi hooajaks 2015/16 saab esitada elektrooniliselt aadressil http://register.laulupidu.ee 8.oktoobrist- 28. oktoobrini (kuni kella 23.59) k.a. Toetussumma ühele kollektiivile on 320 eurot. Toetuse taotlemise eeldusena osales kollektiiv 2014. aasta laulu-, tantsu- või rahvamuusikapeo eelproovides või on tegutsenud vähemalt kaks viimast hooaega. Kollektiiv omab hooajalist tegevust ja väljundeid oma kogukonnas ning kollektiivi juht on erialase ettevalmistusega. Taotlemise eeldusena on taotleja korrektselt täitnud ka kõik varasemad laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammis toetuse saaja lepingulised kohustused. Hooaja 2015/16 tegevustoetuse programmi täpsemad tingimused leiate siit. Tegevustoetus on Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riikliku toetusprogrammi (LTP TP) alaprogramm, mida rahastatakse Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA) kaudu. Programmi eesmärk on toetada laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide ja nende juhtide tegevust ning valdkonna arengut. ELT SA volitab lepingu alusel tegevustoetuste taotlusi menetlema valdkonna arengut tagavad ühingud Eesti Kooriühingu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi, kes moodustavad taotluste menetlemiseks toetusprogrammi ekspertkomisjonid. Lisainformatsioon: Kollektiivi tegevustoetuste programmi tingimused hooajaks 2015/16 Eesti Kooriühing: programmitoimetaja Aiki Koolmeister, e-post aiki.koolmeister@kul.ee, telefon 627 4456 Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts:  programmitoimetaja Elsa Vapper, e-post toetus@errs.ee, telefon 601 5641 Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA: programmitoimetaja Vaike Rajaste, e-post vaike.rajaste@laulupidu.ee, telefon: 627 3120