Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühm (ETR) kuulutab välja oma mentorprogrammi

Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühm annab teada, et alates 20. novembrist on avatud noorte- ja täiskasvanute segarühmadele ning neidude- ja naisrühmadele kandideerimine ETR-i  mentorprogrammis osalemiseks.   ETR-i mentorprogramm on mõeldud rahvatantsukollektiividele, kes vajavad toetust ja nõustamist. Programmi eesmärk on tõsta projektis osalevate rühmade taset ja arendada juhendaja erialaseid oskusi. Mentorprogrammis saab osaleda konkreetne kollektiiv koos oma juhendajaga. Selleks viiakse nad aastaks kokku ühe ETR-i tantsujuhi ja tema juhendatava kollektiiviga. Perioodil 1. jaanuar 2016 – 1. märts 2017 saavad programmis osalevad kollektiivid ja nende juhid personaalset ja asjatundlikku nõustamist ning omandavad uusi praktilisi oskusi. Programm pakub tantsurühmale arenemis- ja koostöövõimalusi ning uut huvitavat väljundit. ETR-i mentorprogrammi kandideerimise avaldusi oodatakse 19. novembrist –  14. detsembrini 2015 e-posti aadressil  etrmentor@gmail.com Programmi täpsemad tingimused leiate siit. ETR-i mentorprogramm on laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riikliku toetusprogrammi (LTP TP) alaprogramm (arendusstipendium), mida rahastatakse Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA) kaudu. Arendusstipendiumi eesmärk on rahvatantsu- ja rahvamuusika valdkonna teadlik ja sihipärane arendamine pidudevahelisel ajal. Arendusstipendiumiga toetatakse arendavaid tegevusi, mis on pikaajalise mõjuga  ja toetavad laulu- ja tantsupeo protsessi järjepidevust. ETR-i mentorprogrammi viiakse ellu koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga.