Arendusstipendiumi taotlusvoor lõppenud

  Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi arendusstipendiumi taotlusvoorus laekus kokku 75 tööd, sh 46 laulupeoliikumisega seotud ideekavandit ning 29 tantsupeoliikumise arenguid käsitlevat ideekavandit. Konkursile esitasid töid laulu- ja tantsupeo liikumises osalevad kollektiivid, alaliidud ja maakondlikud ühendused. Arendusstipendiumi eesmärk on valdkonna teadlik ja sihipärane arendamine, aidates ellu pikaajalise mõjuga uuenduslikke ja liikumise kestlikkust toetavaid tegevusi.  Laekunud töid hindasid valdkondade ekspertkomisjonid. Komisjoniliikmete sõnul näitas esitatud tööde hulk ja kõrge tase seda, et valdkond osalejaid tõepoolest inspireerib ja puudutab. Suur heameel oli tõdeda,, et ideekavandid hõlmasid erinevaid valdkondi, nagu haridus, valdkondadevaheline koostöö, aga samuti ka liikumise üldisemate arengusuundade mõtestamine. Laulupeo stipendiumikomisjon valis välja 7  ning tantsupeo stipendiumikomisjon 8 ideekavandit, millega tööd jätkatakse. Stipendiumikomisjonid tänavad kõiki taotlusvoorus osalejaid ning usuvad ja loodavad, et laekunud värsked ideed toovad valdkonda uut hingamist ja jätkuvat arengut. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi arendusstipendiumi taotlusvooru korraldas Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA koostöös Eesti Kooriühingu ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga.