Alanud on Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsustipendiumi kandidaatide esitamine

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ootab 21. detsembriks 2015 Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsustipendiumi kandidaate. Anna Raudkatsi nimeline rahvatantsustipendium määratakse kauaaegse tulemusliku tegevuse eest Eesti rahvatantsuelus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks rahvatantsutegelane elutöö (nii tantsupedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse vähemalt 50-aastasele isikule vaid üks kord. Kandidaadid palume esitada hiljemalt käesoleva aasta 21. detsembri tööpäeva lõpuks. Vabas vormis kirjalikud esildised kandidaadi nime, lühiiseloomustuse, tema rahvatantsualase tegevuse kirjeldusega ja põhjendusega rahvatantsustipendiumi omistamiseks ning kandidaadi esitaja andmetega (esitaja nimi, aadress ning telefoninumber) ootame kirjalikult Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt. 10 Tallinn 10148 või e-postiga aadressile laulupidu@laulupidu.ee Anna Raudkatsi nimeliste stipendiumite määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks on moodustatud halduskogu järgmises koosseisus: Ilma Adamson, Angela Arraste, Aet Maatee, Erika Põlendik, Vaike Rajaste, Kadri Tiis, Igor Tõnurist. Anna Raudkatsi nimelise stipendiumi laureaadile antakse stipendium pidulikult üle 20. veebruaril 2016 Paides toimuval KÄGARAL. Anna Raudkatsi fond on asutatud 10. aprillil 1992 Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) poolt Anna Raudkatsi(1886-1965) mälestuse jäädvustamiseks ja folkloori– ja rahvatantsualase tegevuse väärtustamiseks. 2001. aastal üle antud Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond. Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsustipendiumi laureaadid: 1994 Alfred Raadik , 1996 Linda Raus , 1999 Heino Aassalu, 2001 Helju Müürsepp, 2004 Ilma Adamson, 2006 Eike Rõõmus, 2009 Lille- Astra Arraste, Henn Tiivel, 2011 Helju Mikkel, 2014 Ülo Luht Lisainfo: Kadri Tiis Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA e-post: kadri.tiis@laulupidu.ee