2017. aasta noorte laulu- ja tantsupeo ideekavandi konkursile laekus kokku 14 tööd

XII noorte laulupeo ideekavandi konkursile esitati 4 ning tantsupeo konkursile 10 tööd. Laekunud ideekavandeid hindavad valdkonna asjatundjatest moodustatud komisjonid. 2017. aastal toimuva XII laulu- ja tantsupeo ideekavandi ja kunstilise teostamise konkursid korraldas Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Kultuuriministeeriumi, Eesti Kooriühingu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga. Ideekavand pidi lähtuma laulu- ja tantsupeo liikumise olulistest põhiväärtustest, milleks on põlvkondade sidusus, isamaalisus, eesti keel, esivanemate pärand ning austav suhtumine kaasinimestesse. Noorte laulu- ja tantsupeo kunstilisel toimkonnal lasub vastutus kunstiliselt tervikliku ning väärtuspõhise laulu- ja tantsupeo loomise eest ideekavandite konkursside tulemustest lähtuvalt. Ideekavandeid hindavad kaks erinevat ekspertkomisjoni, kuhu kuuluvad Eesti Kooriühingu ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi eksperdid, laulu- ja tantsupeo korraldajad ning laulu- ja tantsupeo liikumisega seotud kaasamõtlejad. Konkursile laekunud töid hinnatakse kahes voorus. Esimeses voorus tutvutakse laekunud ideekavanditega ning valitakse teise vooru pääsejad. Teises voorus kohtuvad komisjonid ideekavandi autorite ja juhikandidaatidega. Komisjonid esitavad oma ettepanekud kinnitamiseks Eesti Kooriühingule ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile. XII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2017. aastal Tallinna Lauluväljakul ning Kalevi Keskstaadionil. Lisainfo XII noorte laulu- ja tantsupeo ideekavandi konkursi tingimuste kohta SIIN! Täpsem info: Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA laulupidu@laulupidu.ee