Aruandlus 2022/23

2022/23 toetuse kasutus ja aruandlus toimub 2021. aastal vastu võetud määruse versiooni alusel, mille leiate siit ja seletuskirja siit

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood algab taotlusvooru väljakuulutamise kalendriaasta 1. septembril ja lõpeb taotlusvooru väljakuulutamisele järgneva kalendriaasta 31. augustil.

Abikõlblik kulu on koori-, orkestri-, rahvatantsu- ja rahvamuusikakollektiividele:

 • ruumi rent avalikuks esinemiseks;

 • laagri prooviruumi rent, mis ei ole kollektiivi igapäevases tegutsemiskohas;

 • kollektiivi transpordikulu laulu-, tantsu- või rahvamuusikapeo eelproovi või avalikule esinemisele;

 • avaliku esinemisega seotud autoritasu;

 • heliteose või rahvatantsu tellimise kulu;

 • laulu- ja tantsupeo ning rahvamuusikapeo repertuaari õppematerjali kulu;

 • originaalnoodi soetamis- ja rendikulu koori-, orkestri- või rahvamuusikakollektiivile;

 • originaalõppematerjali soetamise kulu rahvatantsukollektiivile;

 • peo rekvisiidi kulu rahvatantsukollektiivile;

 • esinemisrõiva soetamise kulu koori-, orkestri-, või rahvamuusikakollektiivile;

 • piduliku stiliseerimata eesti rahvarõiva komplekti või selle osa, sealhulgas käsitööna valmistatud jalanõude, soetamise ja hoolduse kulu koori-, orkestri-, rahvamuusika- või rahvatantsukollektiivile;

 • instrumendi soetamise ja hoolduse kulu orkestri- või rahvamuusikakollektiivile;

 • noodipuldi ja noodikaane soetamise kulu;

 • festivali, konkurssi, laulu-, tantsu-, pillipäeva osavõtutasu;

 • erialase koolituse kulu;

 • kollektiivi juhi kutseeksami tasu.

Abikõlblik kulu on võimlemiskollektiividele:

 • tantsupeole võimlemiskollektiivide originaalõppematerjali soetamise kulu;

 • tantsupeole rekvisiidi kulu;

 • tantsupeole esinemisrõiva soetamise kulu.

Mitteabikõlblik kulu on koori-, orkestri-, rahvatantsu- ja võimlemiskollektiividele:

 • töötasu töölepingu seaduse tähenduses;

 • paljunduskulu;

 • instrumendi soetamise kulu koorikollektiivile;

 • kollektiivi igapäevane prooviruumi rent;

 • majutuskulu;

 • tehnilise vahendi kulu;

 • reklaami- ja turunduskulu;

 • jalanõude, sukkpükste, põlvikute, sokkide, kottide soetamise kulu, välja arvatud piduliku stiliseerimata eesti rahvarõiva komplekti või selle osa, sealhulgas käsitööna valmistatud jalanõude, soetamise ja hoolduse kulu koori-, orkestri-, rahvamuusika- või rahvatantsukollektiivile;

 • kulu, mis on käsitletav erisoodustusena, ja sellelt tasutav maks;

 • taotlusvooru eesmärgiga ja toetatava tegevusega mitteseotud põhjendamatu ja ebaoluline kulu;

 • käibemaks, välja arvatud kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;

 • rahatrahv ja rahaline karistus;

 • kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu;

 • kulu, mis on toetuse saajale hüvitatud teistest meetmetest.