Juhendmaterjalid taotlemiseks

Taotluste menetlemine toimub Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu.

Taotluse täitmise ja Toetuse Menetlemise Infosüsteemi kasutamise kohta on toimunud koolitused Zoomis. Kes soovib videot uuesti vaadata, saab tellida video lingi e-postiga aadressilt toetused@laulupidu.ee.

Taotluse avalduse ja ka aruandluse saab esitada asutuse esindusõiguslik isik. Samuti saab esindusõiguslik isik anda volituse teisele isikule taotluse- ja aruandluse esitamiseks. Volituse andmise juhend asub TMS keskkonnas juhendmaterjalis on lehekülgedel 16-19.

Taotluste menetlemise infosüsteemi kasutusjuhendit vaata siit.