Juhendmaterjalid taotlemiseks

Taotluste menetlemine toimub Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu.

Juhend kollektiivide tegevustoetuse taotlemiseks pildimaterjaliga lisatakse siia kodulehele augustikuu 2021 jooksul.

Taotluse avalduse ja ka aruandluse saab esitada asutuse esindusõiguslik isik. Samuti saab esindusõiguslik isik anda volituse teisele isikule taotluse- ja aruandluse esitamiseks. Volituse andmise juhend asub TMS keskkonnas juhendmaterjalis on lehekülgedel 16-19.

Taotluste menetlemise infosüsteemi kasutusjuhendit vaata siit.