Avalik teave

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA arengukava aastateks 2016-2022

„Laulupidu ei ole kunagi moes olnud, sest laulupidu ei ole moeasi,
laulupidu on südameasi. Nagu eesti meel ja keel, nagu armastus.
Moed tulevad ja lähevad, aga rahvas jääb ja riik jääb.“
LENNART MERI

I SISSEJUHATUS

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse (ELT SA) tegevus lähtub laulu- ja tantsupeo (LTP) väljakujunenud traditsioonist ja on suunatud selle traditsiooni elavana hoidmisele ja edasikandmisele. LTP traditsioon on aegadeülene ja kogu Eesti rahvast hõlmav ühisomand, mis tagab eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. LTP traditsioon on pea 150-aastase tegevuse tulemus ning on muutunud lahutamatuks osaks eesti kultuurist ja eestlaseks olemisest. Traditsioon toetub lauluja tantsupeo valdkondlikele liikumistele, mida ühendab laulu- ja tantsupeo protsess. Kümne aasta jooksul on LTP protsessis neli tipphetke, mil toimuvad suured üleriigilised laulu- ja tantsupeod. 7. novembril 2003 kanti Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioon UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste
nimekirja. 2008. aastal liideti see traditsioon koos teiste meistriteostega inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.

LTP traditsiooni püramiid koosneb kolmest tasandist:

II MISSIOON

ELT SA juhib laulu- ja tantsupeo protsessi, korraldades üleriigilisi laulu- ja tantsupidusid, eesmärgiga hoida põhiväärtustel tuginevat traditsiooni kestlikuna.

III VISIOON

LTP traditsioon on meie rahvusliku identiteedi unikaalne ja lahutamatu osa ning side mineviku, oleviku ja tuleviku vahel, kandes põhiväärtusi edasi põlvest põlve. Laulu- ja tantsupeo traditsioonil on ühiskonnas suur haridus-kultuuriline mõju ning laiapõhjaline toetus, mida hoitakse isikliku pühendumise, kodanikeühenduste, kohalike omavalitsuste ja riigi koostöös.

Traditsioon toetub laulu- ja tantsupeo talgulaadsele liikumisele, mida kannab edasi osalejate ja juhendajate pühendumine ning korraldajate ja eestvedajate tihe koostöö.
ELT SA on laulu- ja tantsupidude eestvedaja-korraldaja, omades pikaajalisi unikaalseid kogemusi, teadmisi ja partnervõrgustikku. ELT SA tagab üleriigiliste laulu- ja tantsupidude regulaarse toimumise kümne aasta jooksul neljal korral: kümnendi 2. ja 7. aastal üleriigiline noorte laulu- ja tantsupidu ning 4. ja 9. aastal
üldlaulu- ja tantsupidu.
Laulu- ja tantsupeo loomisesse ja korraldusse kaasatud inimeste pühendumus, panustatud aeg ning loominguline eneseväljendus on vääriliselt hinnatud ja tasustatud.