Kollektiivijuhi õppestipendium

Õppestipendium on loodud kollektiivijuhi kui laulu- ja tantsupeo protsessi haritud eestvedaja arendamiseks ja enesetäiendamiseks. Õppestipendium on suunatud loovisikule ja on persoonikeskne ega sõltu juhendatavate kollektiivide arvust. Õppestipendium on ühekordne ja seotud üleriigilise (sh noorte) laulu- ja tantsupeo õppekava omandamisega. Õppekava väljunditeks on laulu- ja tantsupidu ettevalmistavad õppeseminarid ning regionaalsed eelproovid. Iga peo õppekava eesmärk on repertuaari omandamine. Lõpptulemiks on laulu- ja tantsupeo kontserdid ja etendused. Õppestipendium ei ole eesmärk, vaid vahend laulu- ja tantsupeo protsessi hoidmiseks ja arendamiseks. Õppestipendium on mõeldud üleriigilise (sh noorte) laulu- ja tantsupeo ettevalmistusprotsessis osalevale kollektiivijuhile enesetäiendamiseks ning arengutingimuste loomiseks. Kollektiivijuhi õppestipendiumi taotlemine toimub laulu- ja tantsupeo hooajal.